Dark
Light

Cobra Museum kampt met acute financiële problemen

Auteur:
1 minuut leestijd
Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen
Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen (CC BY-SA 2.5 - Shirley de Jong - wiki)

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen staat er financieel zeer slecht voor. En de situatie is zorgelijker dan het museum de gemeente eerder voorspiegelde. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Er zou sprake zijn van een “acute, zorgelijke financiële situatie”.

Dat er financiële uitdagingen waren, was al sinds 2018 bekend. Sinds die tijd is volgens het college sprake geweest van een structureel financieel tekort en namen de algemene reserves van het museum steeds verder af. Zo leed het museum vorig jaar 350.000 euro verlies. Voor dit jaar wordt een nog groter tekort verwacht, namelijk 700.00 euro.

Volgens het museum is dit grote tekort te wijten aan tegenvallende bezoekerscijfers. Zo kwamen er deze zomer 30.000 minder bezoekers naar het museum dan verwacht. Daarnaast vielen de kosten hoger uit dan beraamd. Inmiddels zou sprake zijn van een acuut liquiditeitsprobleem.

Gesprekken

In 2021 besloot de gemeenteraad dat het Cobra Museum om de vier jaar een beroep kan doen op een meerjarensubsidie. Vanwege de zorgelijke financiële situatie werd een besluit over nieuwe subsidieverlening enkele maanden geleden echter uitgesteld. Het risico om voor vier jaar subsidie toe te kennen, wat jaarlijks neerkomt op ruim 1,2 miljoen euro, werd op dat moment te groot geacht.

Het gemeentebestuur voerde hierna verschillende gesprekken met het museum. Uitgangspunt was daarbij om niet te bezuinigen op kunst en cultuur, maar men wilde wel dat voldaan werd “aan de voorwaarden van de meerjarige subsidieregeling, zoals gezond financieel beleid”. Verwijtend stelt het college nu dat het museum in al die tijd nooit met een “realistisch verbeterplan” is gekomen.

Afgelopen maandag ging de gemeente opnieuw in gesprek met het museumbestuur. Dat de relatie onder spanning staat blijkt wel uit de raadsbrief:

“Tweeënhalf uur voordat het bestuurlijke gesprek met de museumdirectie en de Raad van toezicht zou plaatsvinden, ontvingen wij pas een reactie in de vorm van een document met hoofdpunten. Het college is geschrokken van de gepresenteerde financiële situatie voor 2023 en de gevolgen daarvan.”

De gemeente denkt na over vervolgstappen. Gevraagd om een reactie laat het Cobra Museum weten eerst “de uitkomst van de overwegingen in het college B&W van de gemeente Amstelveen” af te wachten.

×