Dark
Light

D-Mark & Ostmark

De naoorlogse munten van de BRD en de DDR
1 minuut leestijd
D-Mark uit 1967 (wiki)
D-Mark uit 1967 (wiki)

De Duitse Mark, ook wel D-Mark of Reichsmark genoemd, was van 1948 tot 1999 het betaalmiddel in de westelijke bezettingszones van Duitsland, die het jaar erop, vanaf 23 mei 1949, de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) heetten. In Oost-Duitsland, de DDR, was tot 1990 de Ostmark in gebruik. In 1999 werd in het inmiddels herenigde Duitsland de euro ingevoerd.

D-Mark: munt van West-Duitsland

De D-Mark was het betaalmiddel in West-Duitsland en in de westelijke zone van Berlijn. De munt werd ingevoerd op 20 juni 1948 door de geallieerde bezetters. Dit was een economische noodzaak, omdat de Reichsmark die tot en met de Tweede Wereldoorlog in omloop was totaal geen waarde meer had. Handelaren, winkeliers en kooplui lieten zich daarom bijvoorbeeld liever in sigaretten uitbetalen.

De D-Mark leidde tot een economische impuls in de BRD, die – althans voor een deel – mede ten grondslag lag aan het economische Wirtschaftswunder van de jaren 1950. Maar dit gebeurde pas na een moeizaam begin: eerste stegen de prijzen enorm in het najaar van 1948 en werden spaartegoeden van veel Duitsers minder waard. Pas vanaf het decennium erop plukte de BRD de vruchten van de D-Mark.

De invoering van de D-Mark bezegelde de Duitse deling in Oost en West.

Pfennig (1 cent) uit de DDR (wiki)
Pfennig (1 cent) uit de DDR (wiki)

Ostmark: de munt

Aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, in de Deutsche Democratische Republik (DDR), kreeg de bevolking – onder instigatie van het communisme – namelijk een andere Mark als betaalmiddel. Daar gebruikte men tijdens de Koude Oorlog de zogenoemde Ostmark of Mark der DDR. De munt kwam op 23 juni 1948 in omloop, slechts drie dagen na de invoering van de D-Mark. De Ostmark duidde men men in het buitenland aan met de afkorting DDM. Net als in de BRD stond 1 Mark gelijk aan 100 Pfennig.

Als voorbereiding op de Duitse hereniging werd de Ostmark per 1 juli 1990 als betaalmiddel vervangen door de D-mark. Dit deed men tegen een van 1:1, ondanks het feit dat de reële waarde van de Mark der DDR veel lager was dan die van de D-Mark.

Lees ook: Het Duitse Wirtschaftswunder
Boek: Moderne geschiedenis van Duitsland – Frits Boterman

Bronnen

*https://vandaagindegeschiedenis.nl/23-juni/
*https://duitslandinstituut.nl/artikel/985/de-magische-aura-van-de-d-mark
*https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Duitse_mark
*https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_mark
×