Witwassen van geld – Betekenis en herkomst

Het fenomeen witwassen, in het Engels bekend als ‘money laundering’, is een begrip dat we kennen uit de geschiedenis van de misdaad. Het is een methode om illegaal verworven geld te maskeren en het zo te laten lijken dat dit geld – vaak gaat het om enorme bedragen – een

Bij de pinken zijn – Betekenissen en herkomst

Als iemand bij de pinken is, wordt die persoon gezien als snel, slim of bijdehand. Vroeger betekende het vooral zuinig zijn. In geen enkel geval verwijst het woord pink naar de kleine vinger. Waar komt de uitdrukking ‘bij de pinken zijn’ dan vandaan?

Geld over de balk smijten – Herkomst van de uitdrukking

Wanneer je overmatig veel geld uitgeeft, kan je zeggen dat je “geld over de balk smijt”. De bekende uitdrukking wordt ook wel gebruikt om aan te geven dat iemand erg slecht met geld om kan gaan. Waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan? En over welke balk gaat het hier?

Mercantilisme – “De een zijn dood, is de ander zijn brood”

Het mercantilisme is een term uit de economische geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Als economische tactiek werd het toegepast van globaal 1600-1800, met de Engelse Akte van Navigatie (1651) als meest typerende voorbeeld. Mercantilisme is een economische politiek die erop gericht is om de rijkdom van het eigen land te

D-Mark & Ostmark

De Duitse Mark, ook wel D-Mark of Reichsmark genoemd, was van 1948 tot 1999 het betaalmiddel in de westelijke bezettingszones van Duitsland, die het jaar erop, vanaf 23 mei 1949, de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) heetten. In Oost-Duitsland, de DDR, was tot 1990 de Ostmark in gebruik. In 1999 werd in

Wisselbrief of wissel

Een wisselbrief of wissel is een kernbegrip uit de economische geschiedenis. Als bankdocument werd de wisselbrief in de dertiende eeuw ingevoerd door Noord-Italiaanse bankiers.

Geen rooie cent hebben

Als je geen rooie cent meer hebt, ben je platzak. Je geld is op, je zit op zwart zaad. Kortom: je hebt geen cent te makken.

Nostalgie: bankbiljetten uit het guldentijdperk

Als geschiedenismagazine willen we ons niet begeven in een 'terug naar de euro'-discussie, maar het is wel aardig om nog eens terug te kijken naar de bankbiljetten uit het guldentijdperk. De ontwerpers van die biljetten hadden immers vaak oog voor geschiedenis.

Srebrenica voorkwam ondergang van Europa

Het was het Bosnische zilver dat Europa in de vijftiende eeuw van een ondergang heeft gered. Aan het stadje Srebrenica waar de ogen van de hele wereld ook dit jaar op 11 juli zijn gericht, kleeft dan ook een ander, positiever, etiket, namelijk die van de redder in nood van

John Law, de Schot die 25% van Amerika bezat

Op het hoogtepunt van zijn carrière heeft John Law – het alias “Outlaw” zou hem niet misstaan hebben – een kwart van het Amerikaanse grondgebied in handen. Maar hij verliest uiteindelijk alles.