Week van de koloniale geschiedenis

“Dat is een rib uit mijn lijf!”

Herkomst van de uitdrukking

De uitdrukking “een rib uit mijn lijf” is afkomstig uit de bijbel. Tegenwoordig wordt de uitdrukking gebruikt om aan te geven dat iets heel erg duur was, maar desondanks toch is aangeschaft.

"Een rib uit mijn lijf" - Menselijk skelet met ribbenkast (cc - Pixabay)
Menselijk skelet met ribbenkast (cc – Pixabay)
De uitdrukking is terug te voeren op het scheppingsverhaal uit de Bijbel, waarin te lezen is hoe God, nadat hij eerst de man had geschapen, ook besloot een vrouw te maken. Hij nam hiervoor een rib uit het lichaam van Adam, de eerste mens. In Genesis 2: 21-25 staat hierover:

21 Toen deed de Heere God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. 22 En de Heere God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. 23 Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. 24 Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. 25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

Deze eerste vrouw werd bekend als Eva en was dus letterlijk “een rib uit het lijf” van Adam.

Bekijk ook: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorden
Overzicht van historische spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden
Boekenrubriek: Taalgeschiedenis

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: