Dark
Light

De archeologie van het vroegmiddeleeuwse begrafenisritueel

Auteur:
1 minuut leestijd

The Living Dead
In het UvA ErfgoedLab wordt de komende tijd onder de titel The Living Dead stilgestaan bij de ‘archeologie van het vroegmiddeleeuwse begrafenisritueel’.

Voor de bestudering van de Vroege Middeleeuwen zijn vroegmiddeleeuwse begraafplaatsen een serieuze en gevarieerde archeologische bron. Archeologische grafvondsten spelen een belangrijke rol in het onderzoek naar het dagelijks leven én de ‘waarden’ in vroeger tijden. Men sprak lange tijd daarom ook wel van de ‘levende doden’. Tegenwoordig ziet men echter in dat de doden juist geen directe representatie van de levenden of levende gemeenschap zijn. UvA ErfgoedLab:

“Het is de taak van archeologen om deze bron zo intelligent mogelijk te gebruiken. Het ErfgoedLab van de Universiteit van Amsterdam presenteert de veranderende archeologische praktijk in inhoudelijke benadering en technologie.”

In het UvA ErfgoedLab (Oude Turfmarkt 129, Amsterdam) is de komende tijd een presentatie te zien over de archeologie van het vroegmiddeleeuwse begrafenisritueel. Er wordt onder meer getoond hoe het onderzoek zich in de loop der tijd zowel technisch als theoretisch heeft ontwikkeld.

“Techniek en theorie zijn hierbij nauw met elkaar verbonden. Hoe gedetailleerder de resultaten van de opgravingen zijn, hoe beter onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden. En hoe specifieker de onderzoeksvragen zijn, hoe hoger de eisen worden ten aanzien van de opgravingsresultaten.”

De presentatie The Living Dead is te zien van 1 november 2012 tot en met 27 januari 2013. Bezoek voor meer informatie de website www.uvaerfgoedlab.nl

×