Dark
Light

Den Haag beleeft kunstzinnige zomer met Isaac Israels

Auteur:
2 minuten leestijd

Noordeinde Den Haag – Isaac Israels, 1917 (particuliere collectie)
Op vijf verschillende locaties in Den Haag wordt komende zomer werk geëxposeerd van de Nederlandse schilder Isaac Israels (1865-1934). De tentoonstellingen geven gezamenlijk een beeld van het Den Haag en Scheveningen van eind negentiende en begin twintigste eeuw door de ogen van Israels.

De deelnemende instellingen zijn het Haags Historisch Museum, Panorama Mesdag, Muzee Scheveningen, het Louis Couperus Museum en het Haags Gemeentearchief. De instellingen brengen voor deze tentoonstellingen een groot aantal schilderijen en aquarellen van Israels bijeen. In het gemeentearchief zullen foto’s te zien zijn. Veel van de getoonde kunstwerken zijn afkomstig uit particuliere verzamelingen en waren nooit eerder te zien voor het grote publiek.

In en rond Den Haag gebeurde er eind negentiende en begin twintigste eeuw veel. De stad werd flink uitgebreid. Rond 1870 werd bijvoorbeeldEzeltje rijden langs het strand – Isaac Israels, 1898-1900 (Collectie Rijksmuseum)

een begin gemaakt met de bouw van de wijken buiten de grachtengordel: het Regentessekwartier, de Zeeheldenbuurt en Nassaubuurt. Het Haags Historisch Museum:

Den Haag is een bloeiende stad: er is veel industrie zoals de Pletterij Enthoven en de fabrieken van Vredestein. De aanwezigheid van deze fabrieken zorgt voor werkgelegenheid. Indiëgangers brengen hun verlof, vaak maandenlang, door in Den Haag of in de hotels van Scheveningen. Tegelijkertijd begint in Scheveningen het badleven, dat zich ontwikkelt tot dé mondaine badplaats van Europa. Rondom de jaarwisseling is de badplaats op haar hoogtepunt: honderden gasten verdringen zich al flanerend op de boulevard en genieten van de concerten en high-teas.

In de werken van Isaac Israels zijn al deze thema’s terug te vinden. Wat het museum betreft was de kunstenaar in staat om op een ‘spontane en lichte manier’ het Haagse leven van die tijd te verbeelden. Israels wordt vaak gezien als Nederlands grootste impressionist,

In het Haags Historisch Museum worden komende zomer ongeveer 55 werken van het Haagse stads- en uitgaansleven getoond. Het Louis Couperus Museum toont de kring rondom Isaac Israels en Louis Couperus aan de hand van portretten van tijdgenoten. Muzee Scheveningen toont het mondaine Scheveningen uit die tijd door de ogen van Israels, terwijl Panorama Mesdag de beroemde vrouwenportretten van onder andere Israels centraal stelt. In het Haags Informatie Centrum in het Atrium van het stadhuis toont het Haags Gemeentearchief foto’s, prenten en tekeningen van de schilder en zijn omgeving.

Naar aanleiding van de grote zomermanifestatie Isaac Israels in Den Haag brengen de instellingen een Isaac Israels wandel- en fietskaart uit. Ook verschijnt er een boek over de impressionist.

De zomermanifestatie Isaac Israels in Den Haag loopt van 2 juni tot en met 23 september 2012.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×