Dark
Light

Dordts Patriciërshuis verwerft zeldzaam bloemstilleven

Gemaakt door Arie Lamme, grootvader van beroemde schilder Ary Scheffer
Auteur:
2 minuten leestijd
Detail van het aangekochte schilderij - Foto: Dordts Patriciërshuis
Detail van het aangekochte schilderij - Foto: Dordts Patriciërshuis

Het Dordts Patriciërshuis heeft een vroeg bloemstuk van Arie Lamme uit 1767 verworven. Er zijn volgens het museum nauwelijks schilderijen bekend van deze stamvader van de kunstenaarsfamilie Lamme en grootvader van de bekende schilder Ary Scheffer.

Het onbekende bloemstilleven met vogels van Arie Lamme (1748-1801) dook eind vorig jaar plotseling op bij een klein veilinghuis in de Amerikaanse staat North Carolina, waar het lange tijd in privéverzamelingen hing. Het is onbekend hoe het Dordtse schilderij in Amerika terecht is gekomen. Het Dordts Patriciërshuis, waar vorig jaar net een tentoonstelling was geopend over bloemstillevens rond 1800, werd getipt over de veiling van het bloemstuk van Arie Lamme. Hans van Herwijnen, conservator van het museum, over de vondst:

‘Voor de tentoonstelling is uitvoerig onderzoek gedaan naar alle schilders in Dordrecht die bloemstillevens maakten, waarvan de mooiste voorbeelden hier nu zijn samengebracht. Arie Lamme wordt genoemd in de catalogus, maar dit werk was ons niet bekend.’

Arie Lamme (1748-1801), Bloemstuk met fazant en zangvogel, 1767, olieverf op doek, 91 x 72 cm, Dordrecht, Dordts Patriciërshuis
Arie Lamme (1748-1801), Bloemstuk met fazant en zangvogel, 1767, olieverf op doek, 91 x 72 cm, Dordrecht, Dordts Patriciërshuis

Schilderijen van Arie Lamme zijn zeldzaam. Het Dordrechts Museum bezit enkele voorbeelden uit het bezit van Ary Scheffer, de kleinzoon van Arie Lamme. In de jachtkamer van het oude stadhuis is daarnaast een schoorsteenstuk met bloemen en jachtbuit te vinden uit 1769. Het nieuw opgedoken schilderij dateert van twee jaar eerder.

De nieuwe aanwinst sluit aan bij de tentoonstelling In de Floria die nog tot eind deze maand in het Dordts Patriciërshuis is te zien, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het museum. Hoeveel er voor het schilderij is betaald, is niet bekendgemaakt.

Opa van Ary Scheffer

Zelfportret van Ary Scheffer
Zelfportret van Ary Scheffer
Arie Lamme kan gezien worden als de stamvader van de kunstenaarsfamilie Scheffer-Lamme. De bekende Ary Scheffer (1795-1858) was een kleinzoon van Arie Lamme. Hij was naar hem vernoemd en had grote waardering voor hem, hoewel hij slechts zes jaar oud was toen Arie Lamme overleed. Scheffers moeder, de kunstenares Cornelia Scheffer-Lamme (1769-1839), hield de nagedachtenis aan haar vader levend en schreef in een brief aan haar veertienjarige zoon Ary:

‘Je lijkt op je grootvader die met alle standen, alle soorten en humeuren van mensen kon omgaan. Je hebt veel van hem in je voorkomen en in je verstandelijke vermogens; je hebt zijn werkzame aard, zo zul je ook wel zijn hart hebben en wanneer ik je wederzie zal ik in de beste zoon de beste der vaders terug krijgen. Tranen van vreugde en weemoed dwingen mij dit onderwerp af te breken.’

Scheffers jongere broer Arnold omschreef hun grootvader later als ‘een van de meest verheven mensen die de natuur kan scheppen’. Arie Lamme was in de patriottentijd naast schilder en dichter ook schutter en patriot. In 1787 moest hij het land zelfs ontvluchten toen het Pruisische leger de Nederlandse Oranjegezinden te hulp kwam. Hij vertrok voor twee jaar naar België waarna hij samen met Scheffers moeder terugkeerde naar Dordrecht.

×