Dark
Light

Firdgum heeft replica vroegmiddeleeuws zodenhuis

Een 17 meter lange terpboerderij
1 minuut leestijd
Zodenhuis in Firdgum (Frans de Vries)
Zodenhuis in Firdgum (Frans de Vries)

De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum is geopend voor publiek. Vrijdag werd het zodenhuis officieel geopend door gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân. De bouw van deze bijzondere archeologische reconstructie is gecoördineerd door het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het project maakt deel uit van het promotieonderzoek van Daniël Postma naar bouwtradities in het Noord-Nederlands kustgebied. Postma presenteert vrijdag tevens zijn boek ‘Het zodenhuis van Firdgum – Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300’. Hierin wordt verslag gedaan van het ontwerp- en bouwproces van het zodenhuis en een nieuwe visie gepresenteerd op de bouwkundige ontwikkeling van de Noord-Nederlandse boerderij.

Terpboerderij

De gereconstrueerde terpboerderij vervangt het exemplaar dat in 2013 gedeeltelijk instortte na lekkage van het dak. Dankzij de inzet van vrijwilligers kon in 2014 worden begonnen met de herbouw van het zodenhuis. Afgelopen oktober zijn de laatste werkzaamheden aan het dak afgerond.

Kenmerkend voor het 17 meter lange stalgebouw is het gebruik van een bijna één meter dikke, dakdragende muur van op elkaar gestapelde zoden, zoals dat in de vijfde tot begin achtste eeuw gebruikelijk was in het terpengebied. Het is de eerste archeologische reconstructie met een boogvormige kapconstructie, een opvallend verschil met de rechthoekige gebinten in nog bestaande historische boerderijen.

Het zodenhuis is een onderdeel van het archeologisch steunpunt in het Yeb Hettinga Museum in Firdgum en is tijdens de openingstijden van het museum te bezichtigen.

Openingsfoto: Frans de Vries

Boek: Het grote boerderijen boek

×