Dark
Light

‘Forum Hadriani was niet zomaar een Romeins stadje’

1 minuut leestijd
Forum Hadriani, op de Peutinger kaart (Publiek Domein - wiki)
Forum Hadriani, op de Peutinger kaart (Publiek Domein - wiki)

Forum Hadriani was niet zomaar een Romeinse nederzetting in de provincie Germania Inferior. Volgens promovendus Tom Buitendorp van de Vrije Universiteit Amsterdam was de stad van groot strategisch belang en fungeerde deze zelfs enige tijd als informele hoofdstad van het Romeinse Rijk.

De Romeinse stad Forum Hadriani bevond zich op de locatie van het huidige Voorburg. Oorspronkelijk was de nederzetting een zogenaamde civitas van de Kanninefaten. Rond 120 na Christus verleende de Romeinse keizer Hadianus (76-138) de nederzetting marktrechten. Dertig jaar later volgden stadsrechten. Vanaf dat moment werd de nederzetting Manicpium Antoninianum of Municipium Aelium Cananefatium genoemd.

Volgens promovendus Tom Buitendorp was Forum Hadriani voor de Romeinen een belangrijkere stad dan tot nu toe werd aangenomen. De stad zou, onder meer wat betreft inwoneraantal en omvang, meer op een ‘doorsnee’ Romeinse stad hebben geleken dan bijvoorbeeld een bekende plaats als Pompeii. De stad zou ook een grote strategische rol hebben gespeeld bij het functioneren van de grenszone, de Limes.

Dankzij de hoge stand van het grondwater zijn veel oude organische resten, zoals houten havekades, goed geconserveerd. Ook aspecten van het stadsleven zijn als het ware ‘bevroren’ door zeeklei. Buitendorp:

“Aspecten van het stadsleven zijn ook ‘bevroren’ door zeeklei die als de lava van Pompeii werkte. De goed bewaard gebleven stadsplattegrond is van bijzonder belang omdat de plaats een van de eerste bekende bouwprojecten van keizer Hadrianus was, die wordt gezien als een van de beste Romeinse strategen. Het stadsontwerp lijkt een weerspiegeling van de nieuwe strategie van Hadrianus die grote invloed zou hebben op de geschiedenis van Europa.”

Aangenomen wordt dat de beroemde keizer Hadrianus de plaats met zijn mobiele regering bezocht. In die korte periode, zo stelt Buitendorp, was de stad dus de informele hoofdstad van het Romeinse Rijk.

De promovendus heeft onder meer de strategische en economische betekenis van de stad in relatie tot het territorium geanalyseerd. Volgens Buitenhuis waren de stad en Limes economisch nauw met elkaar verbonden en bevond zich bij het huidige Voorburg destijds een vlootstation.

Overzicht van boeken over het Romeinse Rijk

×