Dark
Light

Graf Karel de Grote niet gevonden

1 minuut leestijd

Karel de Grote
Drie jaar lang hebben onderzoekers in de dom van Aken gezocht naar het graf van de beroemde keizer Karel de Grote. De zoektocht is onlangs beëindigd. Het graf is niet gevonden.

Het grafmonument van Karel de Grote bevindt zich sinds de twaalfde eeuw in de dom van Aken, de bisschoppelijke kerk die voortgekomen is uit de hofkerk van de keizer. Volgens de stadsarcheoloog staat vast dat Karel de Grote ook begraven ligt in Aken. Waar is echter nog altijd onduidelijk.

Onderzoekers hebben de laatste tijd tevergeefs gezocht in de voorhal van de dom van Aken. Daar werden lichaamsresten aangetroffen maar die dateren niet uit de tijd van Karel de Grote.

Karel de Grote kwam in 747 of 748 ter wereld en overleed in 814 na een kort ziekbed. Op de dag van zijn overlijden werd hij direct begraven. Bijna 250 jaar later wist keizer Frederik Barbarossa het graf te lokaliseren. De resten van de keizer werden toen opgegraven en kregen een plek in de Dom van Aken. Tot frustratie van veel historici is echter nog altijd onduidelijk waar hij precies neergelegd werd.

Karel de Grote wilde zelf overigens begraven worden in Parijs, maar aan die wens werd na zijn dood dus geen gehoor gegeven.

Lees ook: Karel de Grote (ca.745-814): de ‘Vader van Europa’
Boek: Karel de Grote – Stamvader van Europa

×