Dark
Light

Grosso modo – Betekenis

Auteur:
1 minuut leestijd

“Grosso modo” is een zegswijze die afkomstig is uit het Latijn en betekent iets als ‘grofweg’, ‘min of meer’ of ‘in grote lijnen’. De woordcombinatie wordt onder meer gebruikt als sprake is van een ruwe schatting of als iets ‘over het algemeen genomen zo is’ (maar dus niet in alle gevallen).

Grosso is afgeleid van het Latijnse bijvoeglijke naamwoord ‘grossus’ (grof, ruw) en modo komt van modus, dat ‘wijze, manier, mate’ betekent. Letterlijk betekent grosso modo dus ‘op ruwe, grove wijze’.

De spreker bouwt met deze woorden een soort disclaimer in. Hij of zij is niet helemaal nauwkeurig als er een stelling wordt geponeerd of een verhaal wordt verteld, maar dat is dan dus al aangekondigd. Hiermee verkrijgt de spreker dus enige vrijheid.

×