Dark
Light

Grote archeologische vondsten in uiterwaarden van de Maas

‘Grootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland’
Auteur:
2 minuten leestijd
Archeologen bij een van de gevonden scheepswrakken (Over de Maas)
Archeologen bij een van de gevonden scheepswrakken (Over de Maas)

In de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel (Gelderland) hebben onderzoekers de afgelopen zeven jaar meer dan honderdduizend archeologische resten gevonden. De archeologen spreken van de grootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland. De ontdekking is vrijdag officieel bekendgemaakt en inmiddels ook bevestigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het onderzochte gebied is maar liefst 275 hectare groot. Na archeologisch vooronderzoek werd het terrein zeven jaar geleden vrijgegeven zodat de ontwikkelaar op dit gebied geen enkele wettelijke verplichting meer had. Men was van mening dat het gebied archeologisch niet zo interessant was.

Een archeologische werkgroep, bestaande uit zestien amateurs en twee professionele archeologen, vermoedde echter dat op het terrein nog wel veel interessant archeologisch ontdekkingen gedaan konden worden. De archeologen stapten daarom naar de ontzander. Die gaf hen uiteindelijk toestemming om alle werkzaamheden in het gebied te begeleiden. Afgesproken werd dat ook detectoramateurs en andere amateurarcheologen op zoek mochten.

Foto: Over de Maas
Foto: Over de Maas

Twaalf scheepswrakken

Het vermoeden van de archeologen bleek te kloppen. In de uiterwaarden werden in de jaren hierna meer dan 100.000 vondsten gedaan. Van de prehistorie tot de twintigste eeuw. En er zaten zeer bijzondere vondsten tussen. Zo werden over een groot gebied bijvoorbeeld mammoetresten gevonden. Volgens de archeologen gaat het om “de grootste vindplaats van mammoetresten” in ons land. En men stuitte op niet minder dan twaalf scheepswrakken, waarvan er mogelijk zelfs een dateert uit de IJzertijd. Ook zijn sporen gevonden van een nog niet eerder gelokaliseerde en belangrijke Romeinse nederzetting en oversteekplaats.

De werkgroep:

“Het onderzoek heeft ook aangetoond dat er een nauw verband is tussen het gebied van Over de Maas en de bijzondere, zeer dichtbij gelegen vindplaats van Kessel-Lith. Deze vindplaats, waar recentelijk nog een relatie met een veldslag van Caesar is gelegd, blijkt nu vele malen groter dan aanvankelijk werd gedacht.”

Romeinse mantelspeld (Foto: Over de Maas) die in het gebied is gevonden (OVerdemaas)
Romeinse mantelspeld (Foto: Over de Maas) die in het gebied is gevonden (OVerdemaas)
Verder zijn onder meer resten van een Romeinse tempel gevonden. Die resten komen mogelijk ergens anders vandaan en zijn door de rivier verplaatst. De onderzoekers spreken van een ‘knotsgek avontuur van achttien vrijwilligers’. De opgraving werd de afgelopen jaren geheim gehouden uit angst voor ‘schatgravers’. De komende tijd worden de vondsten verder onderzocht en beschreven. De werkgroep doet hiervoor ook een beroep op vrijwilligers.

Tijdens de Nationale Archeologiedagen in het weekend van 14 en 15 oktober zijn de vondsten en de vondstlocatie te bekijken.

Overzicht van boeken over archeologie
Boek: Rondom de mondingen van Rijn & Maas

×