Henri La Fontaine (1854-1943) – Belgische hoogleraar

Belgische hoogleraar internationaal recht en een van de oprichters van het Internationaal Bureau voor de Vrede in Bern: Henri La Fontaine. Ontving in 1913 de Nobelprijs voor de vrede.

Henri La Fontaine
Henri La Fontaine
Henri La Fontaine werd op 22 april 1854 geboren in Brussel. Hij was een zeer actief man. In 1877 werd hij advocaat bij het Hof van Beroep in zijn geboorteplaats en in 1895 werd hij als lid van de Belgische Werkliedenpartij, de eerste socialistische partij van België, verkozen tot senator.

In 1919 was hij lid van de Belgische delegatie op de Vredesconferentie van Parijs en het jaar daarna vertegenwoordigde hij België op de eerste Algemene Vergadering van de Volkerenbond.

Samen met Paul Otlet richtte hij in 1895 het “Institut International de Bibliographie”, een instituut dat informatie over internationale problemen en vredeshandhaving trachtte te verzamelen.

- advertentie -

Henri La Fontaine was een van de oprichters van het Internationaal Bureau voor de Vrede (IPB, 1910).

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: