BoekenBoeken

Henriette Boas Prijs naar historica Evelien Gans

Jaap en Ischa Meijer, een joodse geschiedenis
Historica Evelien Gans heeft vorige week de Dr. Henriette Boas Prijs 2011 voor haar biografgie over het eerste deel van de dubbelbiografie: Jaap en Ischa Meijer, een joodse geschiedenis (1912-1956).

De auteur van het winnende boek is onderzoeker bij het NIOD en bijzonder hoogleraar Hedendaags jodendom aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Aan de Dr. Henriette Boas Prijs is een geldbedrag van 12.500 eur verbonden. Daarvan is vijfduizend euro bedoeld als stimulans voor nieuw onderzoek.

De Dr. Henriette Boas Prijs, in 2004 ingesteld door de gelijknamige stichting, is een prijs voor opmerkelijke journalistieke, respectievelijk populair-wetenschappelijke, prestaties die op een kritische en betrokken wijze verleden of heden van Nederlands-joodse cultuur en religie belichten.


Archiefstukken:

Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister