Dark
Light

In het verdomhoekje zitten – Herkomst

Auteur:
2 minuten leestijd
Wandtapijt van het Laatste Oordeel, 1634-1647
Wandtapijt van het Laatste Oordeel, 1634-1647 (Publiek Domein - wiki)

Wie in het verdomhoekje zit kan ogenschijnlijk geen goed doen. Hij of zij krijgt doorlopend kritiek van zijn omgeving of wordt achtergesteld door andere partijen. De herkomst van deze uitdrukking is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is er een verband met het vroeger meer gebruikte ‘verdomboekje’.

Van iemand die slecht bekend stond, werd in vroeger tijden namelijk wel eens gezegd dat deze persoon “in het verdomboekje” stond. Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar het ‘boek der verdoemmenis’ of, meer algemeen: het boek waarin God de daden van alle mensen optekent en dat Hij opslaat wanneer een overledene aan de hemelpoort verschijnt. In dit kader wordt vaak verwezen naar het Bijbelboek Openbaring waar over het Laatste Oordeel onder meer het volgende staat:

“En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.

En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.” – Openbaring 20:11-15 – Online-bijbel.nl

Begraafplaats

In de volkscultuur werd vroeger de hoek op de begraafplaats waar heidenen, vreemdelingen en niet-gedoopten een laatste rustplaats kregen, ook wel eens het ‘verdomhoekje’ genoemd.

De stad Utrecht kent verder een volksbuurt met de naam ‘Verdomhoekje’. De naam van deze buurt in de wijk Nieuw Engeland ontstond in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De inwoners van het buurtje voelden zich achtergesteld door de gemeente en stelden dus dat ze in het verdomhoekje zaten. Hun protest had uiteindelijk succes. De woningen werden gesloopt en vervangen door modernere exemplaren. De naam ‘verdomhoekje’ bleef hierna echter wel bestaan.

Ook interessant: Er als een zoutpilaar bij staan – Herkomst en betekenis
Overzicht van historische uitdrukkingen en gezegden
Boekenrubriek: Taalgeschiedenis

Bronnen

-https://indebuurt.nl/utrecht/genieten-van/mysteries/utrechtse-mysteries-waarom-heet-deze-buurt-het-verdomhoekje~145071/
-Nederlandse spreekwoorden spreuken en zegswijzen – K. ter Laan
-https://onzetaal.nl/taaladvies/verdomhoekje/
-https://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Openbaring/20/
×