Dark
Light

Isaac Newton (1642-1727) – Ontdekker van de zwaartekracht

Een van de belangrijkste uitvinders uit de geschiedenis
Auteur:
2 minuten leestijd
Isaac Newton
Isaac Newton

De Engelse geleerde Isaac Newton werd geboren op eerste kerstdag van het jaar 1642. Dit als boerenzoon in het dorpje Woolsthorpe. De boerenzoon werd een van de belangrijkste uitvinders uit de geschiedenis. Newtons was niet alleen natuurkundige, maar ook filosoof, wiskundige, sterrenkundige, theoloog en alchemist.

Bewegingswetten van Isaac Newton

De Britse geleerde ontwikkelde drie belangrijke bewegingswetten. Op deze wetten is de gehele mechanica berust.

Wet 1: Wet van de traagheid / inertie
Deze wet houdt in dat een voorwerp in rust verkeert, als er geen kracht op wordt uitgeoefend. Het voorwerp ligt dan stil of beweegt zich met een constante snelheid. Om beweging te creëren is kracht nodig. Inwendige kracht door middel van eigen stuwkracht of uitwendig.

Wet 2: Kracht en beweging
In deze wet stelt Newton dat de verandering van een beweging evenredig is aan de kracht die op het voorwerp wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld de krachtfactoren: luchtweerstand en zwaartekracht.

ImageWet 3: Actie – reactie
Deze wet stelt dat de kracht dat een voorwerp uitoefent op een ander voorwerp, een gelijke, maar tegengestelde reactie oproept. Denk bijvoorbeeld aan een bal die tegen een doel wordt geschoten de bal kaatst terug met dezelfde kracht als waarmee hij het doel heeft geraakt. Deze derde wet is goed te zien in de zogenaamde ‘Wieg van Newton’ (zie afbeelding).

Nadat Newton deze wetten had opgesteld, hield hij zich bezig met de vraag waarom voorwerpen uit de ruimte vallen en waarom hemellichamen in hun baan blijven. De Britse geleerde stelde dat de bewegingswetten ook van toepassing waren in de ruimte. Hemellichamen zouden zwaartekracht op elkaar uitoefenen. Newton was de eerste die het begrip zwaartekracht in beeld bracht.

Het raadsel van kleuren (optica)

Prisma
Prisma
Een ander raadsel dat Newton oploste was het raadsel van de kleur. Hij kwam er achter dat wit licht is opgebouwd uit vele andere kleuren. Door middel van een prisma kon dit witte licht gebroken worden in andere kleuren: het kleurenspectrum dat opgebouwd is uit de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De kleuren van de regenboog, die overigens ook ontstaan door het breken van licht (zonnestraal door regendruppel).

In 1665 experimenteerde Newton veel met licht. Met zelfgemaakte lezen kwam hij er achter dat er ‘wit’ licht verschijnt als alle kleuren door het spectrum vallen. Als er een kleur ontbrak, ontstond er geen ‘wit’ licht. Newton deed veel onderzoek naar de afbuiging van lichtstralen.

Adelstand

Vanwege zijn vele bijdragen aan de wetenschap werd Newton in 1705 in de adelstand verheven. Twee jaar eerder werd hij al gekozen tot president van de Royal Society. Newton overleed op 20 maart 1727 en in Kensington en werd bijgezet in de West-minister Abbey.

Documentaire over Isaac Newton

×