Dark
Light

Middeleeuwse graven blootgelegd in Deventer

Auteur:
1 minuut leestijd

Foto: Still RTV Oost
b>Archeologen hebben vorige week in het centrum van Deventer enkele tientallen eeuwenoude skeletten gevonden. De gemeente Deventer heeft dat maandag bekendgemaakt.

De skeletten werden gevonden op het Grote Kerkhof in Deventer. Dat daar lichamen gevonden zouden worden was te verwachten. Archeologen doen er momenteel op een klein gebied onderzoek, voorafgaand aan de aanleg van een ondergrondse vuilcontainer.

In de kleine ongeveer drie meter diepe bouwput troffen de archeologen tientallen skeletten aan. De lichamen werden er tussen de tiende en vijftiende eeuw begraven in houten kisten en stenen sarcofagen. Het Grote Kerkhof was van de negende tot de achttiende eeuw de grootste begraafplaats van Deventer. De afgelopen decennia zijn hier dan ook geregeld lichamen gevonden. Deze vondsten zijn in het verleden echter vrijwel nooit gedocumenteerd. Alleen de vondst van skeletten in 2007 voor het bordes van het stadhuis werden uitvoerig beschreven.

Archeologen weten hierdoor vrij weinig over de ontwikkeling van deze oude begraafplaats van Deventer. Ze hopen door deze nieuwe vondst meer over deze ontwikkeling te weten te komen.

De oudst gevonden graven dateren uit de tiende of elfde eeuw. Mogelijk liggen hieronder nog oudere graven. Behalve skeletten van volwassen zijn ook lichamen van baby’s en kinderen aangetroffen. Gezien de grote kindersterfte in de middeleeuwen is dit niet erg verrassend.

Bij een groot deel van de skeletten troffen de onderzoekers sporen van oude kisten aan. Dit in tegenstelling tot in 2007, toen bij het bordes uitsluitend graven zonder kist werden gevonden. Naast houten kisten zijn ook restanten van twee kisten van tufsteen gevonden.

Bijzonder is dat in één van de tufstenen kisten twee mensen begraven waren. Vermoedelijk zijn deze lichamen niet tegelijk begraven maar heeft men in een later stadium een tweede lichaam in de sarcofaag bijgezet.

×