Dark
Light

Mogelijk naamswijziging voor Kaliningrad

Auteur:
1 minuut leestijd

In de Russische exclave Kaliningrad gaan stemmen op om de naam Kaliningrad te wijzigen in Königsberg.

Binnenplaats van het Slot van Koningsbergen
Binnenplaats van het Slot van Koningsbergen
Kaliningrad is de naam van zowel het hele, tussen Litouwen en Polen ingeklemde, gebied als van de hoofdstad daarvan. Stad en gebied zijn daarmee vernoemd naar Michael Ivanovitsj Kalinin (1875-1946). Deze Kalinin nam deel aan de Oktoberrevolutie van 1917. Enkele jaren later werd hij Sovjetpresident onder Trotski. Ook onder Stalin bekleedde hij deze functie.

Veel jongere inwoners vinden dat Kalinin medeverantwoordelijk is voor de gruweldaden die onder het bewind van Stalin werden begaan. Ze willen daarom dat de naam Kaliningrad gewijzigd wordt in de oude Duitse naam van de stad: Königsberg. Veel ouderen willen juist dat de huidige naam wordt gehandhaafd. De gouverneur van het gebied heeft gepleit om een referendum over de kwestie te houden.

De stad werd in de dertiende eeuw gesticht door de Duitse Orde en was lange tijd zetel van de hertogen van Pruisen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het toenmalige Königsberg in handen van de Sovjet-Unie en werd de naam veranderd in Kaliningrad.

Veel politici in Moskou zijn overigens fel tegen een volksraadpleging en tegen een nieuwe naamswijziging. Volgens hen zou zo’n naamswijziging wel eens een eerste stap naar afsplitsing van Rusland kunnen zijn.

Boek: Ik vergezel je, tussen Königsberg & Kaliningrad

×