Week van de koloniale geschiedenis

Mogelijk naamswijziging voor Kaliningrad

Binnenplaats van het Slot van Koningsbergen
In de Russische exclave Kaliningrad gaan stemmen op om de naam Kaliningrad te wijzigen in Königsberg.

Kaliningrad is de naam van zowel het hele, tussen Litouwen en Polen ingeklemde, gebied als van de hoofdstad daarvan. Stad en gebied zijn daarmee vernoemd naar Michael Ivanovitsj Kalinin (1875-1946). Deze Kalinin nam deel aan de Oktoberrevolutie van 1917. Enkele jaren later werd hij Sovjetpresident onder Trotski. Ook onder Stalin bekleedde hij deze functie.Veel jongere inwoners vinden dat Kalinin medeverantwoordelijk is voor de gruweldaden die onder het bewind van Stalin werden begaan. Ze willen daarom dat de naam Kaliningrad gewijzigd wordt in de oude Duitse naam van de stad: Königsberg. Veel ouderen willen juist dat de huidige naam wordt gehandhaafd. De gouverneur van het gebied heeft gepleit om een referendum over de kwestie te houden.

- advertentie -

De stad werd in de dertiende eeuw gesticht door de Duitse Orde en was lange tijd zetel van de hertogen van Pruisen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het toenmalige Königsberg in handen van de Sovjet-Unie en werd de naam veranderd in Kaliningrad.

Veel politici in Moskou zijn overigens fel tegen een volksraadpleging en tegen een nieuwe naamswijziging. Volgens hen zou zo’n naamswijziging wel eens een eerste stap naar afsplitsing van Rusland kunnen zijn.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: