Dark
Light

Mohammed (± 570-632)

Auteur:
2 minuten leestijd
illustratie van Mohammed in een zeventiende-eeuwse kopie van een veertiende-eeuws exemplaar van een werk van Al-Biruni. illustratie van Mohammed in een zeventiende-eeuwse kopie van een veertiende-eeuws exemplaar van een werk van Al-Biruni.
illustratie van Mohammed in een zeventiende-eeuwse kopie van een veertiende-eeuws exemplaar van een werk van Al-Biruni.

De profeet Mohammed wordt beschouwd als grondlegger van de Islam. Door Moslims wordt hij gezien als profeet die jarenlang openbaringen van God / Allah zou hebben ontvangen. Moslims worden daarom ook wel Mohammedanen genoemd.

ImageEr zijn naast de Koran geen bronnen uit de tijd van Mohammed, waarop een biografie gebaseerd kan worden. Het oudste geschrift is de Sira van Ibn Ishaq (± 750) waarop zijn latere biografieën zijn gebaseerd.

Jeugd

Mohammed werd geboren omstreeks 570 in Mekka, de hoofdstad van het Arabisch schiereiland. Zijn vader stierf voordat hij geboren was. Zijn moeder toen hij zes jaar oud was. Het Arabisch gebied bestond in die tijd uit allerlei stammen. Mohammed behoorde tot de dominante stam, de Quraisj die vooral handel dreef. Toen zijn moeder overleed werd hij twee jaar verzorgd door zijn opa. Toen ook die overleed, kwam hij terecht bij zijn oom Aboe Talib, een koopman. In die tijd geloofden veel Arabieren in allerlei goddelijke wezens. Midden in Mekka stond de Ka’aba, een kubusvormige tempel vol met allerlei heilige beelden, die deze wezens moesten voorstellen. Na voorbeeld van zijn opa had Mohammed echter de voorkeur voor het monotheïsme, het geloven in één God.

Mohammed begon te werken als herdersjongen, maar werd op een gegeven moment in dienst genomen als koopman. Zijn bazin, de rijke weduwe Chadidja stuurde hem naar Jeruzalem, waar hij in contact kwam met christenen en joden. Vooral door hun monotheïsme maakten zij diepe indruk om hem. Toen Mohammed vijfentwintig jaar oud was, trouwde hij zijn vijftien jaar oudere bazin. Samen kregen ze zes kinderen. Tijdens dat huwelijk trok Mohammed er vaak op uit om te mediteren in de bergen, vlakbij Mekka.

Visioenen van Mohammed

Mohammed kreeg volgens de Islam verschillende voorspellende dromen, die uitkwamen. In 610 zou de engel Gabriël aan hem zijn verscheen in de bergen. Die zou hem hebben gezegd:

Lees! In de naam van jouw Heer, Die jou heeft geschapen. Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp. Lees! En jouw Heer is de meest Edele. Degene Die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.

Surah 96: Ayah 1 t/m 5

Het duurde twee jaar voordat de engel opnieuw tot Mohammed zou hebben gesproken. Hij kreeg tijdens de visioenen de opdracht om ook in het openbaar te gaan vertellen over de visioenen. Veel mensen bekeerden zich. De religieuze leiders van de Quraisj waren minder blij met de profeet uit vrees voor hun eigen positie. Ze probeerden Mohammed te vermoorden.

Hidjra

In 620 vluchtte de profeet samen met een groep moslims naar Yathrib. Deze migratie staat bekend als de hidjra en is later als begin van de islamitische jaartelling gaan gelden. In Yatrib, dat Mohammed omdoopte tot Medina, sloot Mohammed een verbond met de Arabische en joodse stammen dat iedereen vrij zijn eigen religie mocht belijden. Toen de profeet nog meer onderdanen kreeg in Medina, besloot hij zijn oude stam in Mekka aan te vallen. Vooral omdat Medina economisch afhankelijk was van Mekka. Na een paar verliezen over en weer kwam de profeet uiteindelijk Mekka binnen. Hij reed meteen naar de Ka’aba, waar hij alle heiligenbeelden vernietigde, behalve een schilderij van Jezus en Maria. Ook de Mekkanen werden bekeerd en binnen no time was praktisch het hele Arabische schiereiland onder de controle van de profeet.

Vrouwen

In 619 overleed Chadidja. Na haar dood had de profeet nog twaalf vrouwen. Onder hen is Aïsja. Zij was zes jaar toen ze trouwden. De klassieke opvatting is dat ze gemeenschap hadden na haar eerste menstruatie. Volgens sommigen was dat op haar negende, volgens anderen op haar twaalfde.

De profeet stierf in 632 toen hij 62 of 63 jaar oud was.

×