Naslagwerk Friese adel digitaal beschikbaar

Naslagwerk Friese adel digitaal beschikbaarTresoar heeft een belangrijk naslagwerk over de Friese adel digitaal beschikbaar gemaakt.

Titel van het boek luidt voluit Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel, uit oude en echte bescheiden en aantekeningen en met bijvoeging van de wapens der onderscheiden geslachten opgemaakt. Het werk verscheen in 1846 in twee delen.

Twee samenstellers werkten destijds drie jaar lang aan het verzamelen en verwerken van gegevens over de Friese adel. Na verschijning liet de Leeuwarder Courant zich lovend uit over het werk, maar onderzoekers van nu zetten hun twijfels bij de bekwaamheid van de onderzoekers. Vooral bij de oudste generaties van families blijken gegevens van families en uit kronieken kritiekloos te zijn overgenomen. Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar meldt dat er zelfs families in het boek staan die nooit van adel zijn geweest.

Wat Tresoar betreft is het stamboek toch van grote waarde. De organisatie heeft het werk nu dus digitaal beschikbaar gemaakt. Op de website werk zijn onder meer 250 door J. Reijnders getekende familiewapens te vinden.