Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 30 en 31) – 2017

Napoleon, de SS, heksen en de Koude Oorlog
3 minuten leestijd
nieuwe geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 28/29 | Signalementen week 32/33 >>>

Selectie week 30/31

Nederland onder NapoleonNederland onder Napoleon Vantilt – € 29.95

De napoleontische periode was voor Nederland een tijd van ingrijpende veranderingen. Na zijn coup d’état breidde Napoleon Bonaparte vanuit Frankrijk zijn macht langzaam uit over het Europese vasteland waaronder Nederland, dat worstelde met de gevolgen van de Bataafse Revolutie. Ons land veranderde van een republiek in een monarchie, werd ingelijfd bij het keizerrijk en hervond in november 1813 de onafhankelijkheid, met aan het hoofd de zoon van de laatste stadhouder.
Bespreking: Napoleon verenigde Nederland
Voorpublicatie: Einde aan alle partijschappen (1801-1802)
Meer informatie / bestellen

De Russische Revolutie - Een nieuwe geschiedenisDe Russische Revolutie. Een nieuwe geschiedenis Nieuw Amsterdam – € 29.99

Tussen 1900 en 1920 onderging Rusland een complete en onomkeerbare transformatie. Aan het eind van deze twee decennia was de heerschappij van de Romanovs ten einde, had zich een nieuw regime gevestigd, was de economie ingestort en hadden meer dan twintig miljoen Russen de dood gevonden. Sean McMeekin werpt een nieuw licht op een belangrijk historisch keerpunt in de twintigste eeuw.
Bespreking: ‘Bloedige Zondag’ en de Revolutie van 1905
Voorpublicatie: De moord op Grigori Raspoetin (1916)
Meer informatie / bestellen

Oudheid als ambitieOudheid als ambitie Vantilt – € 29.95

De late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (ca. 1400-1700) vormden bij uitstek perioden waarin veel veranderingen plaatsvonden, maar er tegelijkertijd een grote behoefte was aan nieuwe autorisatie op basis van de geschiedenis. Het ging hierbij niet om een romantische terugblik op het verleden, maar men leidde autoriteit af uit anciënniteit. Ouderdom was macht en werd als argument gebruikt om aanspraken te maken op privileges en grondgebieden.
Voorpublicatie: De zoektocht naar een passend verleden
Meer informatie / bestellen

Voor Führer, volk en vaderlandVoor Führer, volk en vaderland Just Publishers – € 19.95

Het standaardwerk over de SS in Nederland en over Nederlanders in de SS. Een politieke stoottroep, een moordenaarsbende en een elite-eenheid: de SS als onderwerp dat afschrikt en tegelijkertijd fascineert.
Sytze van der Zee schreef de geschiedenis van de SS in Nederland. Het is het verhaal over de tienduizenden SS’ers die ook Nederlanders waren. Het is daarnaast het verhaal over de politieke SS in Nederland, en wat de SS met ons land voorhad. De auteur heeft deze editie geheel herzien en met nieuwe informatie uitgebreid.
Meer informatie / bestellen

Raw War - Ongemakkelijke ontmoetingen van een oorlogscorrespondentRaw War – Ed van Kan Aspekt – € 18.95

RAW-WAR is de onheilspellende term voor de diverse slagvelden waar deze journalist zijn werk deed. Ed van Kan, werkzaam voor Nederlandse, Amerikaanse en Britse opdrachtgevers, bereisde de verschillende continenten van de wereld en bevond zich voortdurend in het oog van de storm. In eerlijke, rauwe toon, schetst hij het vak op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Oost en West bestreden elkaar op leven en dood. De wereld kraakte in haar voegen en de lezers snakten naar nieuws.
Voorpublicatie: Cameraman tijdens de Koude Oorlog
Meer informatie / bestellen

Sporen van smaragdSporen van smaragd WBOOKS – € 24.95

Sinds 1867 groeide het spoorwegnet op Java en elders in de archipel gestaag, zowel door particulier Nederlands initiatief als door de investeringen van de Nederlandse staat. Die raakte er meer en meer van overtuigd dat goede spoorverbindingen de export en industrie van de kolonie konden stimuleren en bovendien een militair-strategisch belang konden zijn. Sporen van Smaragd geeft een rijk geïllustreerd beeld van de Indonesische spoorweggeschiedenis tot 1950.
Meer informatie / bestellen

Heksen waan en vervolgingHeksen – Waan en vervolging Aspekt – € 18.95

n de Oudheid golden de vroedvrouwen (vroede = wijs) als vrouwen die over kennis beschikten van zowel anticonceptionele als vruchtafdrijvende middelen. De clerus beschouwde hun werk als strijdig met bijbel- en kerkleer: ”met smart zult gij kinderen baren” zou niet alleen als straf voor Eva maar ook voor alle vrouwen gelden. De heksen, zoals de verloskundigen vanaf ongeveer 1500 werden genoemd, konden hun werk alleen doen met behulp van de duivel die als realiteit werd opgevat.
Voorpublicatie: Een geschiedenis van de heksenvervolgingen
Meer informatie / bestellen

Limburg door vreemde oogen - Reisverhalen uit de 19de eeuwLimburg door vreemde oogen Leon van Dorp – € 39.95

Reeds in de Oudheid werden reisverhalen geschreven. Ook onze contreien werden in het verleden bezocht door reizigers, maar dat leidde zelden tot uitvoerige verslagen. In de negentiende eeuw veranderde dat. Er werden meer wegen, kanalen en spoorwegen aangelegd. Het reizen werd erdoor vergemakkelijkt. Het toerisme deed zijn intrede. Ook de provincie Limburg kwam in het vizier van reizigers uit binnen- en buitenland. Het bekendste en meest geciteerde reisverslag is dominee Craandijks Wandelingen in Limburg.
Bespreking: Limburg door vreemde ogen
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 28/29 | Signalementen week 32/33 >>>

×