Online bladeren door Mare Liberum van Hugo de Groot

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft de eerste Latijnse druk uit 1609 van het Mare Liberum (De Vrije Zee) van Hugo de Groot integraal op haar website geplaatst, inclusief een Nederlandse vertaling.

“De misvatting is niet minder oud dan zij verderfelijk is: veel stervelingen, en dan vooral de machtigste en rijkste, praten het zichzelf aan, of – en dat acht ik waarschijnlijker – doen hun best zichzelf wijs te maken, dat recht en onrecht niet wezenlijk van elkaar verschillen, maar slechts in de inbeelding en het spraakgebruik der mensen.

Met deze woorden begint het Mare Liberum van Hugo de Groot. Het werk wordt gezien als een van de eerste bouwstenen van het internationale recht. De eerste Latijnse druk uit 1609 is sinds vandaag op de website van de KB door te bladeren, inclusief de Nederlandse vertaling. Deze nieuwe vertaling, de eerste sinds 1981, is gemaakt door dr. Arthur Eyffinger en is beschikbaar gesteld door Jongbloed Juridische uitgeverij. De webexpositie is te bekijken via www.kb.nl/mareliberum

Met de publicatie van de digitale versie van het Mare Liberum sluit de KB aan bij de activiteiten die Den Haag organiseert rond het jubileum. Hugo de Groot publiceerde zijn werk precies vierhonderd jaar geleden. Later bleek het Mare Liberum overigens een los hoofdstuk uit zijn verhandeling De Indis (over Indië) te zijn.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: