Dark
Light

Op weg naar Loosduinen

2 minuten leestijd
Fragment Nieuwe kaart van 's-Gravenhage met de omliggende dorpen en buitenplaatsen (S.W. van der Noordaa, 1838)
Fragment Nieuwe kaart van 's-Gravenhage met de omliggende dorpen en buitenplaatsen (S.W. van der Noordaa, 1838)

Loosduinen en Den Haag zijn al eeuwen buren. De weg naar Loosduinen was lang en er waren verschillende manieren om van Den Haag in Loosduinen te komen. Was is nu precies de herkomst van al deze Loosduinse verbindingen?

Loosduinseweg, ter hoogte van huis Rustenburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1921)
Loosduinseweg, ter hoogte van huis Rustenburg (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1921)
Loosduinseweg

Den Haag zoals het was
De Loosduinseweg is de naam die de straatweg van Den Haag naar Loosduinen kreeg ná de annexatie van Loosduinen. De straatweg is al op heel oude kaarten terug te vinden maar werd pas in 1693 bestraat, op verzoek van stadhouder Willem III ‘tot commoditeyt van een yder ende cieraet voor de stad ende buytenplaetsen‘. De straat heette toen nog Straatweg naar Loosduinen.

Vanaf 1901 werd het gedeelte tussen de Beeklaan en Fahrenheitstraat door de gemeente Loosduinen omgedoopt tot Oranje-Nassaustraat. Toen dit gedeelte door Den Haag werd geannexeerd in 1903 kreeg het de naam Loosduinscheweg, omdat de weg vanaf Den Haag gerekend naar Loosduinen voerde.

Loosduinsebrug

De Loosduinsebrug is van oudsher de brug die aan het eind van het Westeinde, bij de Lijnbaan, over de West Singelgracht ligt. De oude brug werd in 1863 vervangen door een stenen boogbrug, waarna deze in 1877 plaats maakte voor een vaste brug. De huidige brug dateert uit 1934 en ligt in de kromming van de weg en de vaart. Hij is ontworpen door ingenieur F.H. Warnaars en het beeldhouwwerk in de borstwering is van Dirk Bus.

Loosduinsevaart

De Loosduinsevaart is in 1646 gegraven om de Westlandse schippers een directe verbinding te geven met de Haagse Singelgracht. Stadhouder Frederik had een bijzondere interesse in deze vaart, want hij had zodoende een directe verbinding met zijn zomerpaleis in Honselersdijk. Ook de Westlandse tuinders hadden er baat bij, want voorheen moesten ze langs de Hoefkade varen, en dan via de Trekvaart, Bierkade en Paviljoensgracht om de Nieuwe Markt te bereiken.

De vaart tussen de Loosduinsebrug en de Fahrenheitstraat werd gedempt in 1932 en het deel tot de Valkenboslaan in 1982. Het deel tussen de Valkenboslaan / Zuiderparklaan en Thorbeckelaan / Volendamlaan is nooit gedempt. Het tussen 1928 en 1931 gegraven Laakkanaal verbindt de Loosduinsevaart met de in 1932 geopende nieuwe Groente- en Fruitmarkt, zodat de tuinders toch nog op Den Haag konden varen.

De Zuid-West-Buitensingel gezien naar de Loosduinsebrug (P.C. la Fargue, 1756)
De Zuid-West-Buitensingel gezien naar de Loosduinsebrug (P.C. la Fargue, 1756)

Loosduinsekade

De Loosduinsekade is naam van de kade die tot stand kwam langs de Loosduinsevaart. Deze kade is niet in één keer aangelegd, maar groeide langzamerhand, naarmate de bebouwing richting Loosduinen vorderde. De kade was een verlengstuk van de Loosduinsebrug en derhalve werd het onderhouden op kosten van de stad.

Zoals hierboven vermeld, is de vaart waarlangs de kade lag, in verschillende fasen gedempt. Een lang deel van deze weg heet nog Loosduinsekade, maar heeft de functie als kade al lang verloren.

~ Michiel Coolen – www.denhaagzoalshetwas.nl

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×