Dark
Light

Over de brug komen – Herkomst en betekenis

Na lang aarzelen toegeven of tegemoetkomen aan een financiële eis
Auteur:
1 minuut leestijd
Over de brug komen
Over de brug komen (CC0 - Pixabay - djedj)

Wat betekent de uitdrukking ‘over de brug komen’ en waar komt hij vandaan?

De uitdrukking ‘over de brug komen’ wordt gebruikt om aan te geven dat iemand ergens mee akkoord is gegaan of iets geeft. Meestal na enige aarzeling, discussie of onderhandeling. Vroeger werd de uitdrukking vooral gebruikt bij financiële kwesties. Als tijdens een onderhandeling onenigheid bestaat over verschuldigde kosten en de schuldenaar besluit uiteindelijk toch aan een eis te voldoen, kan dan dus gezegd worden dat die persoon ‘over de brug’ komt.

De herkomst van de uitdrukking, die al sinds de negentiende eeuw in Nederland wordt gebruikt, is onduidelijk. De uitdrukking verwijst naar het idee dat iemand letterlijk over een brug stapt om iets te bereiken, waarbij de brug symbool staat voor het overwinnen van obstakels, strijd, twijfels of bezwaren. Mogelijk ontstond de uitdrukking vanwege de tol die vroeger bij veel bruggen moest worden betaald.

Oude Tolbrug in Voorburg, 1910. Afbeelding van prentbriefkaart.
Oude Tolbrug in Voorburg, 1910. Afbeelding van prentbriefkaart.

Ook is wel gesuggereerd dat de herkomst is terug te voeren op de situatie waarbij brugwachters passanten, tegen een kleine betaling, hielpen om hun zwaarbeladen karren de brug over te krijgen.

Boskoop

Voor de herkomst van de zegswijze wordt tot slot ook wel eens verwezen naar Boskoop. Bij deze Zuid-Hollandse plaats bevond zich vroeger een brug waar kwekers jaarlijks letterlijk hun rekeningen betaalden. Dit gebruik is in 1923 op beeld vastgelegd in Neerland’s volksleven in den zomer, een film van de Nederlandse folklorist Dirk Jan van der Ven:

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×