Dark
Light

Puistjesperikelen

1 minuut leestijd
Geen Clearasil maar... kloosterbalsem?
Geen Clearasil maar... kloosterbalsem?

Geen Clearasil maar... kloosterbalsem?
Geen Clearasil maar… kloosterbalsem?
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de drie oudste regionale kranten uit het Land van Cuijk gedigitaliseerd. Ze zijn nu online doorzoekbaar via www.bhic.nl/kranten. Het gaat om de Graafsche Courant (1852-1945), de Echo (1881-1945) en het Boxmeers Weekblad (1868-1945). Met deze krantencollectie kun je thuis bladeren door bijna honderd jaar oude kranten. En dat levert massa’s intrigerende verhalen op. Wist je bijvoorbeeld dat in de jaren dertig veel mensen stierven nadat ze een puistje hadden opengekrabd?

Hands off your face!

Wanneer je op onze website de Graafsche Courant, de Echo en het Boxmeers Weekblad uit de jaren dertig doorbladert, kom je tientallen berichten tegen van mensen die een onschuldig puistje hadden opengekrabd en als gevolg daar van waren overleden.

Het krabben van een puistje werd mejuffrouw Van Niftrik fataal
Het krabben van een puistje werd mejuffrouw Van Niftrik fataal

Het krabben van een puistje werd mejuffrouw Van Niftrik fataal

Wie krijgt er buskruit en vijf pond vijgen naar binnen?
Wie krijgt er buskruit en vijf pond vijgen naar binnen?
Tegenwoordig is het niet meer voor te stellen, maar in de jaren dertig bezweken tientallen arme stakkers aan deze ‘onvoorzichtigheid.’ De slachtoffers stierven vaak in het ziekenhuis ‘na de smartelijkste pijnen’, zo ook mejuffrouw Van Niftrik-Swiers uit Oss, wier gezicht na het openkrabben van het bewuste puistje in 1934 helemaal opzette. Een bezoek aan het Sint Anna Ziekenhuis mocht niet baten; ze overleed diezelfde dag nog.

Brandnetelpannenkoeken en buskruit?

Was er dan helemaal niets te doen aan die puistjes perikelen? Jawel, je moest gewoon voorkomen dat die akelige rode bultjes op je gezicht verschenen! Kloosterbalsem zou één van de wondermiddelen zijn, maar er waren nog veel meer tips en trics, die niet altijd even prettig waren.

Vijf pond vijgen!

Wat dacht je van gestampte eierdoppen en buskruit of pannenkoeken met gebakken brandnetels? Niet de meest lekkere medicijnen. Maar het wordt nog erger, want wie echt van zijn steenpuisten af wil, zou vijf pond vijgen achter elkaar op moeten eten! Dan heb ik toch maar liever een paar van die lelijke pukkeltjes op mijn gezicht…

~ Lisette KuijperBHIC

Boek: Canon van de geneeskunde in Nederland

BHIC

×