Dark
Light

Recordbedrag voor Enigma-codeermachine

1 minuut leestijd

Foto: Christie’s
Bij Christie’s in Londen is donderdag een Enigma-codeermachine uit de Tweede Wereldoorlog geveild. De machine bracht 150.000 euro op. Nooit eerder werd er zoveel betaald voor een Enigma-codeermachine.

Het ging om een drierotorige versie van de bekende Enigma-codeermachine. Deze machines, ook wel Schlüsselmaschine E genoemd, werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s gebruikt zodat er in een soort geheimtaal gecommuniceerd kon worden.

In Groot-Brittannië probeerde een groot aantal codebrekers vanuit Bletchley Park de Duitse communicatiecode te breken. Uiteindelijk slaagden de Britten hierin waardoor de geallieerden de Duitsers vaak een stapje voor konden zijn. De Duitsers gebruikten overigens ook nog de zogenaamde Lorenz-code voor contacten tussen bijvoorbeeld Adolf Hitler en de hoge officieren. Deze code werd al vroeg in de oorlog gekraakt, maar in de eerste periodeduurde het soms drie weken voordat een bericht werd ontcijferd. Dankzij een door de wiskundige Max Newman ontwikkeld apparaat, de Colossus, kon de code al binnen een aantal uren vertaald worden.

Deze machine speelde een belangrijke rol bij D-Day, aangezien de bezetter door de geallieerde bombardementen alle berichten radiografisch via de Lorenz moesten sturen en de geallieerden dus vrij snel wisten wat de Duitsers van plan waren.

De Enigma-machine die donderdag is geveild komt uit 1939 en werd gebruikt in de Hollywood-film Enigma uit 2001.

×