Mens en Relatie

Tweehonderd jaar Rijksmuseum van Oudheden

Geschiedenis en jubileum

Voor het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden is 2018 een belangrijk jubileumjaar. Dit jaar bestaat het museum 200 jaar en deze mijlpaal laat het museum niet ongemerkt voorbijgegaan. Wat staat er zoal op het programma?

- ad -

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden - cc
Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg in Leiden – cc
Het was koning Willem I die in 1818 het Rijksmuseum van Oudheden in oprichtte. Dit als nationaal centrum om kunst- en archeologische schatten van oude, ‘verdwenen’ culturen bij elkaar te brengen en te tonen aan publiek. Bij opening bestond de collectie uit slechts honderdvijftig Griekse en Romeinse beelden.

De eerste directeur van het museum, Caspar Reuvens, ging na oprichting op zoek naar geschikte huisvesting. Geschikt bleek een patriciërshuis aan het Rapenburg, dat in 1801 was opgekocht door de Rijksuniversiteit Leiden. Nog steeds is het RMO gevestigd in dit pand, dat in de loop der tijd met naastgelegen panden is verbonden.

Vanwege de snel groeiende collectie van het museum betrok de organisatie in de jaren 1837-1893 tijdelijk een ander pand, aan de Breestraat. Daar was de collectie in 1837 voor het eerst in zijn geheel te zien voor het publiek. Ook dit pand bleek echter algauw te klein, waardoor het museum in 1920 weer terug verhuisde het Rapenburg. Aanvankelijk was het museum verbonden met de Universiteit Leiden. Dit veranderde in 1971. Sinds die tijd wordt het museum gesubsidieerd door het Rijk, dat ook eigenaar is van de gebouwen.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -
Postzegelvel Rijksmuseum van Oudheden
Postzegelvel Rijksmuseum van Oudheden

Postzegels

Het tweehonderdjarig jubileum van het Rijksmuseum van Oudheden wordt op diverse manieren gevierd. Zo verschijnt bij PostNL op 19 februari een speciale uitgave met tien postzegels waarop topstukken uit de collectie te zien zijn. Zoals een afbeelding van een marmeren beeld van Bacchus, de god van de wijn uit de Griekse mythologie. En een fibula uit Dorestad, een Eros-terracotta met boog en het zogenoemde ‘magische’ zwaard van Ommerschans.

Tentoonstelling

Foto's: RMO
Foto’s: RMO
Vanaf april is in het Rijksmuseum van Oudheden verder de jubileumtentoonstelling Al 200 jaar van nu te bezichtigen. Hierin wordt een interactief beeld gegeven van de geschiedenis en collectie van het museum. Er zijn bijvoorbeeld verhalen te horen over de Tweede Wereldoorlog, toen men de collectie van het museum in de duinen verborg om roof door de nazi’s te voorkomen. Grappig is ook het verhaal over de befaamde 1-aprilgrap uit 1993, toen het museum bekendmaakte dat het hart van een mummie weer was gaan kloppen

Verder is op de Egyptische tempel in de centrale hal van het museum een vier minuten durende lichtshow te zien over de geschiedenis van het Rijksmuseum van Oudheden.

Jubileumboek

En uiteraard, ook dat hoort bij een jubileum, verschijnt er dit jaar een jubileumboek over de ups en downs van de jaren 1818-2018. Het boek, geschreven door Peter ter Keurs, wordt uitgegeven door Uitgeverij Waanders in Zwolle. Het jubileumboek heeft als titel: Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Een geschiedenis van 200 jaar.

- ad -

Jubileumboek: 200 jaar Rijksmuseum voor Oudheden

- advertentie-


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱