Week van de koloniale geschiedenis
Dark
Light

Rotterdamse arrestantenkaarten 1940-1944 online

1 minuut leestijd
Voorbeeld van een gedigitaliseerde arrestantenkaart
Voorbeeld van een gedigitaliseerde arrestantenkaart (Stadsarchief Rotterdam)

Het Stadsarchief Rotterdam heeft de arrestantenkaarten van de Rotterdamse Gemeentepolitie uit de Tweede Wereldoorlog gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt. De kaarten geven beknopte informatie over mensen die in de oorlogsjaren in Rotterdam en omgeving werden opgepakt. Verschillende van hen werden later overgebracht naar Kamp Amersfoort of andere kampen.

De arrestantenafdeling van de Rotterdamse politie vervulde tijdens de oorlog een regionale functie. Er werden dus niet alleen Rotterdammers vastgehouden maar ook bijvoorbeeld mensen uit Schiedam, Vlaardingen en andere nabijgelegen plaatsen. Stadsarchief Rotterdam:

“Na een korter of langer verblijf in een politiecel volgde vrijlating of overbrenging naar een huis van bewaring of concentratiekamp. Veel Rotterdamse arrestanten belandden in Kamp Amersfoort of Kamp Vught. In de laatste maanden van de oorlog zijn ook tientallen arrestanten gefusilleerd.”

Van de circa 34.000 kaarten zijn er inmiddels 16.000 te doorzoeken. Het gaat om personen van wie vast staat dat ze zijn overleden of van wie dat op grond van hun geboortejaar mag worden aangenomen. Gegevens van personen die mogelijk nog leven, zijn om privacyredenen niet toegankelijk gemaakt. De arrestantenkaarten uit 1945 ontbreken ook nog. Die worden volgend jaar openbaar gemaakt.

De Rotterdamse arrestantenkaarten zijn ook te vinden via Oorlogslevens.nl. Dit is een zoekmachine naar beschikbare bronnen over personen in oorlogstijd binnen het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden.

Overzicht van boeken over de Tweede Wereldoorlog

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie

Lezers maken Historiek mede mogelijk. Ons steunen kan op verschillende manieren. Lees hier meer.