Scheepswrak wordt eerste rijksmonument Lelystad

Flevoland, het grootste scheepskerkhof ter wereld
Een scheepswrak dat in 1999 bij Lelystad werd gevonden, wordt binnenkort een rijksmonument. De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) heeft dat deze week bekendgemaakt. Het is het eerste rijksmonument van Lelystad.

Het houten wrak is volgens de rijksdienst van grote waarde, zowel wat betreft zeldzaamheid als gaafheid. Het werd in 1999 gevonden, ongeveer vijf kilometer ten noorden van Lelystad. De vondst werd gedaan tijdens de- advertentie -
Het scheepswrak uit de Tachtigjarige Oorlog – Foto: Nieuw Land

aanleg van de vaargeul van Amsterdam naar Lemmer. Om het wrak te sparen werd het afgedekt en de vaargeul verlegd. Onder water blijft het scheepshout namelijk goed bewaard.

Na de vondst werden verschillende delen van het schip geborgen en onderzocht. Onderzoek aan de hand van de jaarringen in het hout wees uit dat het schip in of rond het jaar 1460 werd gebouwd. Behalve aardewerkscherven en botmateriaal werden ook dobbelstenen bij het wrak gevonden.

De huidplanken bleken overnaads aan elkaar te zijn bevestigd. Ze overlappen elkaar dakpansgewijs. De naden tussen de huidplanken zijn opgevuld met mos om de scheepshuid waterdicht te maken.

In de voormalige Zuiderzee vergingen in de loop der eeuwen een groot aantal schepen. Flevoland wordt daarom ook wel “het grootste scheepskerkhof ter wereld” genoemd.

Tachtigjarige oorlog

Op dit moment zijn archeologen bij Lelystad ook druk bezig een scheepswrak uit de Tachtigjarige Oorlog te onderzoeken. Dit wrak werd in 1975 gevonden en is nog vrij compleet. Jaarringonderzoek wees eerder al uit dat het schip gebouwd werd in 1553 en kapseisde, vermoedelijk tijdens een zware storm op de Zuiderzee.

De onderzoekers van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) hopen meer te weten te komen over het schip. Zaterdag (16 juni) wordt er bij het scheepswrak een gratis publieksdag gehouden.

- advertentie -

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: