De legende van het eiland Nagele

De legende van het eiland Nagele: "De zee zal dit dorp verzwelgen. Jullie zullen je netten scheuren aan de zerken van de vrouwen en kinderen."

Achttiende-eeuws koopvaardijschip gevonden in Noordoostpolder

In de Noordoostpolder is woensdag een begin gemaakt met de opgraving van een bijzonder scheepswrak: een vroeg achttiende-eeuws koopvaardijschip, waarover tot voor kort niets bekend was. De opgraving vindt plaats in agrarisch gebied nabij Rutten en wordt uitgevoerd door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Slag op de Zuiderzee (1573)

De Slag op de Zuiderzee, ook wel de Slag van Bossu geheten, was een zeeslag uit de Tachtigjarige Oorlog. De slag werd gewonnen door de watergeuzen.

Sporen door de Zuiderzee

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het ene na het andere plan gelanceerd om de Zuiderzee af te dammen en (deels) droog te maken. Dit bood kansen voor een nieuw vervoermiddel: de trein.