/

Afsluitdijk Enkhuizen-Stavoren al in 1834 bedacht

Kranten en een tijdschrift publiceerden in de negentiende eeuw de eerste voorstellen om de Zuiderzee af te sluiten. Een dijk tussen Stavoren en Enkhuizen wordt het meest genoemd, voor het eerst in 1834, in het tijdschrift de Algemeene Konst- en Letterbode.

Onderzoek werpt nieuw licht op 19de eeuwse Zuiderzeeplannen

Sporen door de Zuiderzee

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het ene na het andere plan gelanceerd om de Zuiderzee af te dammen en (deels) droog te maken. Dit bood kansen voor een nieuw vervoermiddel: de trein.

Met een trein over de Afsluitdijk