Dark
Light

Schrijverssteen voor Betje Wolff en Aagje Deken

Auteur:
1 minuut leestijd
Betje Wolff en Aagje Deken - Stippelgravure op glas
Betje Wolff en Aagje Deken - Stippelgravure op glas (Rijksmuseum)

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn verschillende gedenkstenen te vinden voor historische auteurs. Aan deze collectie zogeheten schrijversstenen wordt volgend jaar een exemplaar toegevoegd ter ere van Betje Wolff en Aagje Deken. De twee deelden bijna dertig jaar lang huis, leven én schrijversbestaan. Bij hun eerste ontmoeting waren ze allebei dichter. Samen kwamen ze tot nieuwe vormen van literatuur – romans in brieven – waarmee ze in de achttiende eeuw grote bekendheid verwierven.

Sara Burgerhart, voorblad voor de achtste editie, 1891
Sara Burgerhart, voorblad voor de achtste editie, 1891 (Publiek Domein – wiki)
De steen krijgt een plek tussen de andere schrijversstenen, van onder andere Multatuli, Louis Couperus, Hella S. Haasse en Anton de Kom in het Noordtransept van de kerk. Met de gedenksteen wordt het schrijversduo toegevoegd aan het literaire pantheon van de Nieuwe Kerk, waar in het verleden ook tal van bekende schrijvers zijn begraven. Onder hen bekende literaire grootheden als P.C. Hooft, Joost van den Vondel en Isaäc da Costa.

De steen die volgend jaar onthuld wordt, is de eerste steen voor twee schrijvers.

Onafscheidelijk

Betje Wolff en Aagje Deken vormden een geducht schrijversteam. In bekende briefromans, zoals Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782), becommentarieerden ze hun tijd. De twee waren voor de verworvenheden van de Franse Revolutie en fel tegen het Nederland van het Huis van Oranje en religieuze intolerantie en misstanden. Ze pleitten verder voor een moderne burgerlijke moraal. In 1788 vluchtten de twee schrijfsters naar Frankrijk.

Toen de Oranjes verdreven werden en in Nederland een regering van burgers aan de macht kwam, keerden ze terug. Na Sara Burgerhart schreven ze nog vele boeken, brievenboeken en gedichten. Toen Betje Wolff op 5 november 1804 overleed, volgde Aagje Deken negen dagen later. Ze werden bij elkaar begraven op de exclusieve begraafplaats Ter Navolging in Scheveningen.

Boek: Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart – Betje Wolff & Aagje Deken

×