Dark
Light

Skelet gevonden bij Fort Rammekens

1 minuut leestijd

Medewerkers van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) hebben bij Fort Rammekens in Rithem een skelet uit de achttiende eeuw gevonden.

Hoe de persoon om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam er een kogel aan te pas. Vlakbij het skelet troffen de archeologen namelijk een klein kogeltje aan. Het kan echter ook gaan om een voormalige patiënt die tijdens zijn of haar verblijf in het ziekenhuis van het fort om het leven kwam. Erg waarschijnlijk lijkt dit echter niet want dan zouden er volgens de onderzoekers meerdere graven moeten zijn gevonden.

Fort Rammekens is het oudste nog bestaande zeefort van West-Europa. Het werd in 1547 gebouwd om de havens van Antwerpen en Middelburg te controleren. Ook werd het fort door schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als ankerplaats gebruikt. Aan het eind van de achttiende eeuw het fort ingericht als hospitaal.

Restauratie

Op dit moment wordt Fort Rammekens gerestaureerd door de firma Heijmans. De Walcherse Archeologische Dienst voert het archeologische onderzoek uit. Ruim een week geleden ontdekten archeologen bij het fort al enkele gemetselde muurtjes waarvan het bestaan niet bekend was. Deze muurtjes dateren waarschijnlijk uit het begin van de twintigste eeuw.

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd het binnenterrein van het fort al eens onderzocht. Toen werden onder meer restanten van het oude hospitaal, kazernegebouwen en een kapiteinswoning gevonden.

×