Brief in geheimschrift

Stuk van het Jaar-inzending van Stadsarchief Breda
1 minuut leestijd
Detail van de brief
Detail van de brief

De gebruikte methode van geheimschrift is al eeuwen oud en diende in dit geval te voorkomen dat de vijand belangrijke informatie omtrent de aanwezige voorraad koren in handen zou krijgen.

De negentiende-eeuwse verzamelaar van historische gegevens Prosper Cuypers van Velthoven heeft de brief in zijn bezit gekregen en daarna de cijfercode opgelost. Via overdracht van nazaten van Prosper is de brief (met zijn stempel erop) teruggekomen in het archief van het stadsbestuur.

Een in code geschreven brief van prins Maurits aan het stadsbestuur van Breda, 1624
Een in code geschreven brief van prins Maurits aan het stadsbestuur van Breda, 1624
Stuk van het Jaar
Stuk van het Jaar
De Nederlandse archiefwereld is in het kader van de jaarlijkse Stuk van het Jaar-verkiezing op zoek naar het mooiste archiefstuk van Nederland. Tijdens de afgelopen editie van de verkiezing, die aansluit bij de Maand van de Geschiedenis, kreeg Historiek mail van verschillende instellingen die hun stuk op onze site wilden promoten. Om het eerlijk te houden hebben we dit jaar besloten alle deelnemende archiefinstellingen in staat te stellen hun stuk op Historiek uit te lichten.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie