24 oktober 1929 – Zwarte Donderdag

Op donderdag 24 oktober 1929 stort de New Yorkse effectenbeurs op Wall Street volledig in. Begin van het jaar zijn er voor Amerika economische problemen ontstaan.

De Wall Street-crisis van 1929

De New Yorkse effectenbeurs stortte in 1929 in. Dit gebeurde na een periode van hoogconjunctuur en heftig speculeren. Aanvankelijk was deze speculatiedrift niet problematisch, maar in 1928 stegen de koersen enorm.

Beurskrach van Wall Street, 27 oktober 1929

‘Black Friday’ in 1929, de beurskrach in New York, had ernstige gevolgen. Ook Nederland kreeg er de klappen van. Tot ver in de jaren dertig leidde de economische crisis tot grote werkloosheid en sociale onrust.