Dark
Light

Beurskrach van Wall Street, 27 oktober 1929

1 minuut leestijd
Zwarte donderdag op Wall Street
Zwarte donderdag op Wall Street

‘Black Friday’ in 1929, de beurskrach in New York, had ernstige gevolgen. Ook Nederland kreeg er de klappen van. Tot ver in de jaren dertig leidde de economische crisis tot grote werkloosheid en sociale onrust.

Hoofdartikel: De Wall Street-crisis van 1929

In de eenentwintigste eeuw herhaalt de geschiedenis zich. Een crisis bij Amerikaanse banken, die begon in 2008, leidde wereldwijd tot onrust op de financiële markten. Vijf jaar later doet de crisis zich nog steeds voelen en komen bezuinigingen op de rijksbegroting prominent in het nieuws. Opnieuw blijft Nederland de narigheid niet bespaard, hoewel de sociale onrust aanzienlijk minder is dan in de jaren dertig.

Een bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 27 oktober 1929:

Thans heeft New-York ook zijn Black Thursday, zijn zwarten Donderdag, gekregen. […] De omzetten – ruim 12 millioen aandeelen – waren tweemaal zoo groot als den dag tevoren, toen zij toch al een hoogte hadden bereikt, die in de geschiedenis van de beurs slechts twee keer was voorgekomen. De daling in de koersen nam de afmetingen aan van een catastrophe, en zoowel goede als kwade fondsen, vrijwel zonder onderscheid, duikelden met 10 pct en meer tegelijk. Een Niagara van liquidaties, noemde de correspondent van een der bladen het. Maanden en maanden achtereen had de rijzing aangehouden, en menig bezadigd beoordeelaar had de wenkbrauwen gefronst en zich afgevraagd, hoe lang die fabelachtige stijging nog wel zou aanhouden. Totdat toch eindelijk de groote terugslag is gekomen!

Hoofdartikel: De Wall Street-crisis van 1929

Vorige bericht

Volgende bericht

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website kranten.kb.nl.

×