Mens en Relatie

d’ Eenigheid

De reis van d’ Eenigheid was van oktober 2013 tot maart 2015, met 252 jaar vertraging, ’live’ te volgen op internet. Voor Historiek stapte André Horlings af en toe aan boord om verslag te doen van de ontwikkelingen.

Laatste artikelen:


MCC was méér dan Zeeuwse slavenhandelaar

Het slavernijverleden van de MCC wordt door Paesie allerminst verzwegen, maar hij wil ook graag duidelijk maken dat het om een veel veelzijdiger geschiedenis gaat. De Commercie Compagnie van Middelburg, zoals het bedrijf oorspronkelijk heette, begon toen enkele vermogende kooplieden uit Middelburg met een plan kwamen tot <i>‘aanqueek der koophandel ende zeevaard’</i>, omdat de Zeeuwse bedrijvigheid tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702–1713) naar Holland was verplaatst.