Archeologen op zoek naar resten Johan van Oldenbarnevelt

Er komt een groot archeologisch onderzoek waarbij geprobeerd wordt de stoffelijke resten van Johan van Oldenbarnevelt te vinden. De raadpensionaris werd in 1619 op het Binnenhof onthoofd en zijn resten liggen mogelijk nog in de grafkelder onder de vloer van de Eerste Kamer in Den Haag.

Familie Oldenbarnevelt probeerde moord te wreken

In 1623 beraamden Oldenbarnevelts zoons Reinier en Willem een aanslag op de prins, die ternauwernood mislukte. Dat leidde tot de onthoofding van Reinier in Den Haag en een levenslange ballingschap van Willem in Brussel.

De Beemster en het Nederlandse poldermodel

Bij uitgeverij Ambo|Anthos verscheen deze week Wereldgeschiedenis van Nederland: een nieuw standaardwerk over de vaderlandse geschiedenis. In het lijvige boek beschrijven meer dan honderd Nederlandse onderzoekers op het gebied van geschiedenis en cultuur het wereldwijde verhaal van onze geschiedenis. Zij laten zien hoe Nederland de wereld door de eeuwen heen

Synode van Dordrecht (1618-1619)

De Synode van Dordrecht was een landelijke kerkvergadering die een einde moest maken aan het conflict tussen remonstranten en contra-remonstranten.

9 april 1609 – Begin van het Twaalfjarig Bestand

Op 9 april 1609 begint het Twaalfjarig Bestand tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Gedurende deze twaalf jaar werd er niet of nauwelijks gevochten door de opstandelingen in de Republiek en de Spanjaarden. Lees hier verder

Heren Zeventien (VOC)

De Heren Zeventien vormde het centraal bestuur van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Ook wel geschreven als 'Heren XVII'.

‘Openen kelder Van Oldenbarnevelt is grafschennis’

De politiek moet de wetenschap – in dit geval de archeologie – geen instructies geven, zelfs geen suggesties doen. Politici moeten wetenschappers hun eigen gang laten gaan, zoals politici zich in hun openbare functie ook dienen te onthouden van commentaar op arbitrale dwalingen, kerkelijke dogma’s of rechterlijke uitspraken. Daar gaat

SP wil zoektocht naar resten Johan van Oldenbarnevelt

Na zijn overlijden werden de resten van Johan van Oldenbarnevelt bijgezet in de Hofkapel, vlakbij het Binnenhof. In de negentiende eeuw werd deze kapel echter afgebroken. Sindsdien is onduidelijk waar de resten van de raadpensionaris zijn gebleven.

De Hofvijver, een historisch topstuk

De Hofvijver in Den Haag is waarschijnlijk de beroemdste vijver in Nederland. Het Haags Historisch Museum heeft onlangs een boek uitgebracht over de geschiedenis van het (gebied rond) de vijver. In de inleiding spreekt museumdirecteur Antoinette Visser van een topstuk dat vanuit het raam van het museum mooi te bekijken

De portretfabriek van Michiel van Mierevelt

In museum Het Prinsenhof in Delft is vanaf 24 september een tentoonstelling gewijd aan de Delftse portretschilder Michiel van Mierevelt. De in Delft geboren Michiel Jansz. van Mierevelt (1566-1641) schilderde aanvankelijk veel historiestukken maar ging zich later helemaal toeleggen op het maken van portretten. In de eerste helft van de