Dark
Light

Joseph Luns

Joseph Luns op Historiek Joseph Luns was tussen 1952 en 1971 minister van Buitenlandse Zaken. Daarna leidde hij tot 1984 de NAVO. Een van de prominentste politici van de na-oorlogse Nederlandse politiek. Hoofdartikel: Joseph Luns (1911-2002) – Nederlandse diplomaat Boekentip: Ter herinnering Joseph Luns

Verdrag van Rome (1957)

Op 25 maart 1957 tekenen zes Europese landen het Verdrag van Rome. De ondertekening maakt de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) mogelijk. De EEG wordt officieel opgericht op 1 januari 1958, de datum waarop het Verdrag van Rome van kracht wordt. Op datzelfde moment wordt overigens de Europese Atoomenergie Gemeenschap (EURATOM) opgericht.
1 minuut leestijd
×