Verdrag van Rome (1957)

…en de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

Op 25 maart 1957 tekenen zes Europese landen het Verdrag van Rome. De ondertekening maakt de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) mogelijk. De EEG wordt officieel opgericht op 1 januari 1958, de datum waarop het Verdrag van Rome van kracht wordt. Op datzelfde moment wordt overigens de Europese Atoomenergie Gemeenschap (EURATOM) opgericht.

Ondertekening van het Verdrag van Rome
Ondertekening van het Verdrag van Rome
De landen die het Verdrag van Rome ondertekenden waren België, Frankrijk, West-Duitsland, Nederland, Luxemburg en Italië. De EEG staat aan de basis van de huidige Europese Unie. Namens Nederland ondertekenden Joseph Luns en Hans Linthorst Homan het verdrag.

Doel van het verdrag

Het Verdrag van Rome was met name een economisch verdrag. De zes deelnemende landen hadden enkele jaren eerder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht, maar wilden nu onderling nog betere afspraken maken. De doelstelling van de lidstaten is het verwijderen van handels- en prijsbarrières tussen de landen waardoor er een gemeenschappelijke markt wordt gecreëerd.

In 1973 sluiten drie landen zich bij de EEG aan: Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De EEG bestaat dan uit negen lidstaten. In 1981 treedt Griekenland eveneens toe tot de gemeenschap en vijf jaar later (1986) volgen Spanje en Portugal.

- advertentie -

In 1993 treed het verdrag van Maastricht in werking en verandert de naam van de gemeenschap in Europese Gemeenschap. Hiervoor wordt gekozen omdat vanaf dat moment de bepalingen van het verdrag niet meer alleen over de economie gaan.

Video over het Verdrag van Rome

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

1001 vrouwen in de 20ste eeuw - Els Kloek Napoleon - De man achter de mythe (Adam Zamoyski) De rechtvaardigen - Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde (Jan Brokken) Reconquista - Miquel Bulnes Leonardo da Vinci - Sprekende gezichten De bokser - 
Het leven van Max Moszkowicz (Biografie) 80 jaar oorlog - Gijs van der Ham / NTR Het goede leven - Annegreet van Bergen Hitlers Derde Rijk in 100 voorwerpen - Roger Moorhouse De Zonnekoning - Glorie en schaduw van Lodewijk XIV (Johan Op de Beeck)
Gelijk naar geschiedenisboeken over: