/

Akte van Seclusie (1654)

De Akte van Seclusie was een geheim document dat in 1654 werd opgesteld als extra clausule bij het Verdrag van Westminster, het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654).

Uitsluiting van Willem III als mogelijk stadhouder…