Middeleeuwse misère: pest, invasies en hongersnoden

Hoe het christelijke Europa in de Middeleeuwen aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden.

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden.

Slag bij Adrianopel (378)

Tijdens de slag bij Adrianopel namen de Visigoten het, onder leiding van Fritigern, opnamen tegen de Romeinen, geleid door keizer Flavius Iulius Valens.

//

Santiago de Compostela

Bedevaartsoord in het westen van Spanje. Volgens de legende zou het graf van de apostel Jacobus zich bevinden aan de berg Libredón. Santiago de Compostela is een van de best bewaard gebleven middeleeuwse steden van Spanje. De stad Santiago in de Spaanse autonome regio Galicië werd gesticht in de vierde eeuw, tijdens de val van het Romeinse Rijk. Van 711

/

Alarik II (?-507 na Chr.) – Visigotische koning

Koning van de Visigoten, een Germaans volk. Regeerde van 485 tot 507 na Christus: Alarik II. Alarik II volgde in het jaar 485 na Christus zijn vader Eurik (Eurich) op als koning van de Visigoten en trouwde met Thindigotha, de dochter van de koning van de Ostrogoten Theodorik de Grote. Alarik regeerde over het zuidelijk deel van het huidige Frankrijk