Dark
Light

Alarik II (?-507 na Chr.) – Visigotische koning

1 minuut leestijd
Zegelring van Alarik II (Wenen, Kunsthistorisches Museum)
Zegelring van Alarik II (Wenen, Kunsthistorisches Museum)

Koning van de Visigoten, een Germaans volk. Regeerde van 485 tot 507 na Christus: Alarik II.

Alarik II
Alarik II
Alarik II volgde in het jaar 485 na Christus zijn vader Eurik (Eurich) op als koning van de Visigoten en trouwde met Thindigotha, de dochter van de koning van de Ostrogoten Theodorik de Grote. Alarik regeerde over het zuidelijk deel van het huidige Frankrijk en een deel van het huidige Spanje.

Een jaar na zijn aantreden als koning dreigde hij in conflict te komen met de Frankische koning Chlodovech I (Clovis). Dit nadat Syagrius, heerser over Noord-Gallië, na de verovering van zijn rijk door de Franken naar Alarik’s hoofdstad (Toulouse) vluchtte. Alarik II leverde Syagrius uit aan de Franken maar echt goed werd de relatie tussen de koning van de Visigoten en Chlodovech I niet.

Geloof

Het rijk van de Visigoten tijdens de regeerperiode van Alarik IIAlarik II hing het ariaanse geloof aan. Een christelijke stroming die, anders dan binnen het katholicisme, niet uitging van een drie-eenheid. De katholieke Frankische koning Chlodovech I ging wel uit van die drie-eenheid. Het zorgde voor spanning tussen de twee koningen. Alarik II had een moeilijke positie. Veel van zijn niet-gotische onderdanen waren namelijk katholiek en verdroegen de in hun ogen ketterse overheersingen van de Visigoten met pijn in het hart. De koning van de Visigoten probeerde deze onderdanen voor zich te winnen en vaardigde op 2 februari 506 de Lex Romana Visigothorum (ook: Breviarium Alaricianum) uit. Een overzicht van Romeinse wetten en keizerlijke besluiten.

Alarik II won de strijd tegen Chlodovech I niet. Zijn leger werd in 507 verslagen door het leger van de Frankische koning en hijzelf sneuvelde in de strijd. Volgens sommigen werd hij door Chlodovech I gedood. Omdat Alarik’s wettige zoon Amalarik op dat moment nog een kind was, werd hij opgevolgd door zijn ontwettige kind Gesalik.

×