Dark
Light

Wederdopers

De wederdopers waren aanhangers van een kerkelijke stroming uit de tijd van de Reformatie. Wederdopers en anabaptisten vonden, anders dan veel andere reformisten, dat alleen volwassenen gedoopt mochten worden. De beweging beleefde haar hoogtepunt rond 1534 met het rijk van Jan van Leiden in Münster.
×