De wederdopers waren aanhangers van een kerkelijke stroming uit de tijd van de Reformatie. Wederdopers en anabaptisten vonden, anders dan veel andere reformisten, dat alleen volwassenen gedoopt mochten worden. De beweging beleefde haar hoogtepunt rond 1534 met het rijk van Jan van Leiden in Münster.

Laatste artikelen:

Amsterdam in vogelvlucht in de 16e eeuw

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/amsterdam-in-vogelvlucht-in-de-16e-eeuw/53466/"></div>Vn maart tot juni 2014 organiseerde het Amsterdam Museum een tentoonstelling rond de ‘eerste Hollandse meester’ Jacob Cornelisz. van Oostsanen (1505-1553). Hij was de eerste Amsterdamse schilder wiens...<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on wp_trim_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/amsterdam-in-vogelvlucht-in-de-16e-eeuw/53466/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt -->

De Beeldenstorm. Van oproer tot Opstand in de Nederlanden

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/de-beeldenstorm-van-oproer-tot-opstand-in-de-nederlanden/52938/"></div>Al vanaf het begin heeft de Beeldenstorm eerder een georganiseerd en geregisseerd, dan een spontaan karakter. In veel plaatsen in Noord en Zuid huren de prille calvinistische kerkenraden werklui in om de beelden op enigszins ordelijke manier te verwijderen.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on wp_trim_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/de-beeldenstorm-van-oproer-tot-opstand-in-de-nederlanden/52938/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt -->

De executie van wederdoper Hendrik Eemkens (1562)

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/de-executie-van-wederdoper-hendrik-eemkens-1562/51619/"></div>Op de ets van Jan Luyken is te zien hoe de beul een zakje buskruit op de borst van de ongelukkige tot ontploffing brengt. Hoewel gruwelijk kwam Eemkens daarmee eigenlijk nog goed weg. <!-- AddThis Advanced Settings above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on wp_trim_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/de-executie-van-wederdoper-hendrik-eemkens-1562/51619/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt -->

De Opstand (1568-1648) blijft fascinerende geschiedenis

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/de-opstand-1568-1648-blijft-fascinerende-geschiedenis/46748/"></div>Bij alle onderhandelingen, over wapenstilstand of om vrede, bleek steeds opnieuw dat de strijdende partijen onverzoenlijk waren en niet akkoord wensten te gaan met het naast elkaar gelijkwaardig erkennen van twee of meer godsdiensten. Dat duurde tachtig jaar.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on wp_trim_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/de-opstand-1568-1648-blijft-fascinerende-geschiedenis/46748/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt -->


Geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/geschiedenis-van-de-meest-vrijzinnige-stad-ter-wereld/39230/"></div>De tegenwoordige hoofdstad van Nederland ontwikkelde zich rondom een in de dertiende eeuw aangelegde dam in de Amstel en de haringvisserij stond aan de vroege basis van de wording van een internationale handelsstad.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on wp_trim_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/geschiedenis-van-de-meest-vrijzinnige-stad-ter-wereld/39230/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt -->

Vijf eeuwen doopsgezinden in Nederland

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/vijf-eeuwen-doopsgezinden-in-nederland/9926/"></div>Bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is vanaf eind februari 2011 een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de doopsgezinde gemeenschap in Nederlands....<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on wp_trim_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/vijf-eeuwen-doopsgezinden-in-nederland/9926/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt -->

‘Jantje van Leiden’

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/jantje-van-leiden/578/"></div>De Nederlander Jan Beukelszoon (1509-1539) is verantwoordelijk voor het spreekwoord dat zegt dat ‘iemand zich er met een Jantje-van-Leiden van afmaakt’.<!-- AddThis Advanced Settings above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on wp_trim_excerpt --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on wp_trim_excerpt --><div class="at-below-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://historiek.net/jantje-van-leiden/578/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on wp_trim_excerpt -->