Dark
Light

Voortaan ook cartografieveilingen bij Catawiki

1 minuut leestijd
Afb: Catawiki
Afb: Catawiki

Een van de kaarten waarop geboden kan worden - Afb: Catawiki
Een van de kaarten waarop geboden kan worden – Afb: Catawiki
Sinds vrijdag worden op verzamelaarswebsite Catawiki wekelijks ook cartografische objecten geveild. Via internet kan er onder meer geboden worden op antieke landkaarten, stadsplattegronden en profielaanzichten uit de periode van de vijftiende tot de negentiende eeuw geveild.

Afb: Catawiki
Afb: Catawiki
Het gaat onder meer om wereldkaarten, continentale en landenkaarten maar ook gedetailleerde provincie- en gewestkaarten. Verder kan er bijvoorbeeld geboden worden op facsimile atlassen en referentiewerken. Catawiki:

In de eerste veiling zal er een groot aanbod zijn van kopergravures uit de Gouden Eeuw, maar ook hemelkaarten, een facsimile van het Stedenboek van Joan Blaeu en een mooi historisch werk van Menso Alting.

De cartografieveilingen, die begeleid worden door cartograaf Harald Fredriks, worden wekelijks georganiseerd en lopen telkens op de dinsdagavond om acht uur ’s avonds af. Bijzonder is dat vrijwel alle kavels starten op een bedrag van één euro. Zowel particulieren als bedrijven kunnen objecten aanbieden. Meer informatie over de cartografieveilingen is te vinden op de website van Catawiki.

×