Dark
Light

Waar woonden de rijke en arme Haarlemmers in 1887?

1 minuut leestijd

De kaartapplicatie van ‘Islands of meaning’
Het bedrijf Islands of meaning heeft een leuke manier gevonden om op het thema van de Maand van de Geschiedenis (Arm & Rijk) in te springen. Het maakte samen met cultureel adviseur Ivo Zandhuis een kaart waarop te zien is waar arme en rijke Haarlemmers in 1887 woonden.

In de negentiende eeuw werden directe belastingen geheven door de gemeente. In een zogenaamd belastingkohier werd voor elke belastingplichtige


beschreven hoeveel belasting moest worden betaald. In dit boekwerk werden ook het zogenaamde verteringsbedrag (het bedrag dat iemand in een jaar uit te geven had) en de gezinsomvang opgenomen.

Islands of meaning, een bedrijf dat zich specialiseert in het gebruik van open data, ging op initiatief van Ivo Zandhuis met de gegevens uit het belastingkohier uit 1887 aan de slag. Het maakte een kaartapplicatie waarop, per adres, beide variabelen worden weergegeven. Met schuifbalkjes kunnen bezoekers zelf de gewenste belastingklassen en gezinsgrootten selecteren:

Door alleen de hogere belastingklassen te selecteren, zie je snel waar welgesteld Haarlem resideerde. Beperk je dat verder door alle huishoudens van twee of meer personen uit te sluiten, dan heb je zo de rijkere alleenstaanden te pakken.

Het bedrijf hoopt dat de applicatie archieven aanspoort om meer open data aan te bieden. Bekijk de kaart hier: www.islandsofmeaning.nl/kohiers

×