‘Zo graaf je een scheepswrak uit de 16de eeuw op’

Foto: Nieuw Land
In Lelystad ligt een wrakschip uit de Tachtigjarige Oorlog en archeologen zijn momenteel bezig het wrak op te graven. Op zaterdag 16 juni is er een publieksdag waarbij archeologen uitvoerig over het wrak en de opgraving vertellen.

Het schip werd in 1975 gevonden. Hoewel het wrak vrij ondiep ligt, boven het grondwater, is het toch nog vrij compleet. In 2003 werd het schip al eens uitgebreid verkend. Toen werd ook een rapier gevonden. Dit speciale rankezwaard bleek uit het eind van de zestiende eeuw te dateren. Jaarringonderzoek wees uit dat het schip gebouwd werd in 1553.

- advertentie -

Afgelopen jaar werd het wrak onderzocht door de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF). Dit onderzoek wordt nu voortgezet.

Bijzonder hoogleraar prof. dr. André van Holk leidt het onderzoek. De hoogleraar:

Tot nu toe weten we dat het schip gebouwd is in 1553. Het is gekapseisd, waarschijnlijk tijdens een zware storm. Dat kunnen we zien aan de schade in het schip. We hebben een uitgebreide uitrusting en inventaris gevonden, opvallend zijn de drie rapieren (degens) en houten tonnen gevuld met ongebluste kalk.

Tijdens de publieksdag vertellen de archeologen over het scheepswrak, de opgraving en de technieken die zij toepassen tijdens het graven. Ook wordt een digitale tekenarm gedemonstreerd. Hiermee tekenen de archeologen, op basis van metingen, het scheepswrak in 3D. De publieksdag is gratis toegankelijk en vindt plaats aan de Vogelweg 10, in Lelystad (11 tot 16:00 uur).

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: