11 november 1918, wapenstilstand Eerste Wereldoorlog

Om 11 uur ’s ochtends op 11 november 1918 beëindigden de strijdende partijen – waaronder Duitsland en Frankrijk – de gevechtshandelingen. De schattingen lopen uiteen, maar meer dan negen miljoen soldaten waren in ruim vier jaar gesneuveld, miljoenen andere waren gewond geraakt en velen invalide geworden.

Lees ook: Ondertekening wapenstilstand Eerste Wereldoorlog (1918)

Volgend jaar, in 2014, “begint” de Eerste Wereldoorlog opnieuw, maar dan op minder gewelddadige wijze. Door allerlei herdenkingen, nieuwe publicaties en speciaal opgezette websites zal de periode 1914-1918 herleven. Nederland was tijdens die oorlog neutraal, maar merkte de gevolgen ervan terdege. De episode 1914-1918 is in Nederland altijd tamelijk onderbelicht gebleven, maar in 2014 zal dat veranderen.

Een bericht in Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 11 november 1918:

- advertentie -

Foto genomen na de ondertekening van de wapenstilstand in een treinwagon bij Compiègne

Foto genomen na de ondertekening van de wapenstilstand in een treinwagon bij Compiègne

FRANKFORT, 11 Nov. (V.D.) De wapenstilstandsvoorwaarden zijn onvoorwaardelijk aangenomen.

PARIJS, 11 Nov. (Havas). Draadloos opgevangen. De Duitsche gevolmachtigden aan het Duitsche opperbevel, om medegedeeld te worden aan alle belanghebbende autoriteiten: De wapenstilstand is om 6 uur des morgens (Fransche tijd) geteekend, en treedt in werking om 11 uur des morgens (Fransche tijd).

BERLIJN, 11 Nov. (V.D.) De nieuwe Duitsche regeering heeft officieel gelast stopzetting van de vijandelijkheden over het geheele front, vanaf hedenochtend 11.55 uur.

AMSTERDAM, 11 Nov. (V.D.) De nieuwe Duitsche regeering heeft het volgende draadlooze telegram verzonden: “De vijandelijkheden moeten op 11 November te 11 u. 55 ’s morgens op het geheele front worden gestaakt. De voorste linie mag van dit oogenblik niet meer in de richting van den vijand worden overschreden. Verdere bevelen volgen.”

PARIJS, 11 Nov. (V.D.) Maarschalk Foch heeft bevel gegeven dat de vijandelijkheden op het geheele front om 11 uur Fransche tijd zullen worden gestaakt. De legers der geallieerden zullen tot nader order de lijn die zij hedenmorgen om 11 uur bereikt hebben, niet mogen overschrijden.

Zie ook kranten.kb.nl

 

Nieuws van Toen

Benieuwd naar wat er vroeger speelde rond deze tijd? De Koninklijke Bibliotheek (KB) brengt in deze rubriek het heden met het verleden samen. De historische krantenartikelen die uitgelicht zijn, berichten over grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, maar ook over het ‘kleine nieuws’. Deze artikelen, en miljoenen andere berichten van vroeger, zijn te vinden op de website kranten.kb.nl.

Affiche van Brian de Kruyff Dorssen voor de…
[caption id="attachment_38298" align="alignnone" width="1000"] Trivulzio-getijdenboek, vijftiende eeuw (KB)Expositie Topstukken KB In 2002…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Yuri Visser

About Yuri Visser

view all posts

Yuri Visser (1979) is de oprichter van Historiek. Vanuit Ermelo - waar hij samen met zijn partner en dochter van 4 woont - voert hij redactie over het platform (en de aanverwante projecten). Email: yurivisser@gmail.com | Twitter: yvisserDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: