Pavel Borisovich Axelrod (1850-1928)

Pavel Axelrod

Pavel Axelrod


Prominent lid van de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij.

Pavel Axelrod werd in 1850 geboren in Tsjernihiv, een stad in de huidige Oekraïne. Aanvankelijk behoorde hij tot de Narodniki, een Russische revolutionaire beweging die streefde naar een egalitaire samenleving bestaande uit dorpsgemeenschappen waarin idealiter iedereen landbouwer zou zijn. Later werd Axelrod een aanhanger van Michail Bakoenin, de Russische grondlegger van het anarchisme.

Axelrod moest toen vluchten en belandde in Zwitserland. In deze periode werd hij Marxist en richtte hij samen met Georgi Plechanov de Bond ter bevrijding van de arbeidersklasse op. Van 1900 tot 1903 werkte hij voor de nieuwe socialistische krant Iskra, het latere blad van Lenin. Ook werd hij lid van de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (RSDAP). Na het tweede congres van deze partij koos Axelrod voor het mensjewisme, een stroming die wilde blijven samenwerken met sociale en liberale groepen om zo hervormingen in gang te zetten. Dit in tegenstelling tot de bolsjewieken die door middel van revolutie het staatsapparaat wilden ondermijnen en mogelijk afzetten.

De in 1898 opgerichtte stroming van het mensjewisme was verboden in Rusland. Vanuit het buitenland werkte Pavel Axelrod samen met onder andere Julius Martov, Vladimir Antonov en Leon Trotski aan de internationalitisische krant Onze Wereld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam hij deel aan de conferentie van Zimmerwald, een bijeenkomst van socialistische internationalisten die het einde betekende van de samenwerking tussen socialisten van de linkervleugel (communisten) en de rechtervleugel (sociaaldemocraten).

- advertentie -

Na de Oktoberrevolutie van 1917, waarbij de bolsjewieken de macht grepen, week Axelrod uit naar het buitenland. Tot aan zijn dood bleef hij een tegenstander van het bolsjewisme.

Tsaar Nicolaas II en zijn gezin in 1910 Rusland
Johan Willem Albarda Nederlands sociaal-democratisch politicus. Was van 1939…

- advertentie-


Historiek heeft een gratis mobiele appGeschiedenis zoeken


Gerelateerde uitgaven:Historiek

About Historiek

view all posts

Historiek verbindt actualiteit met geschiedenis en richt zich op een breed publiek. Van geïnteresseerde leek tot professional. Ons motto: "Omdat we ook van gisteren zijn". Meeschrijven? Tips? Mail ons: info@historiek.netDownload onze gratis app voor smartphone en tablet!

Historiek heeft een mobiele app, zowel beschikbaar voor Android als voor iPhone en iPad. Via de geschiedenis-app blijft u altijd op de hoogte van onze laatste berichten. Ook boekbesprekingen, blogs en onze historische achtergrondverhalen zijn via de app te lezen. Alle berichten die online staan, staan ook in de app. De geschiedenis-app wordt voortdurend uitgebreid en is natuurlijk helemaal gratis. Geschiedenis in de broekzak!

Download de app via de volgende links: