Dark
Light

Adalbert van Praag – Bisschop en martelaar

Auteur:
1 minuut leestijd
Adalbert van Praag (Publiek Domein - wiki)
Adalbert van Praag (Publiek Domein - wiki)

Adalbert van Praag (ca. 956-997), tiende-eeuwse bisschop en martelaar.

Adalbert van Praag
Adalbert van Praag
Adalbert van Praag werd rond 956 geboren in Libice nad Cidlinou, een Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen. Hij stamde uit een adellijke familie en kreeg de doopnaam Vojtech. Adalbert van Praag volgde van 972 tot 981 een opleiding aan de domschool in Maagdenburg en werd 983 tot tweede bisschop van Praag gewijd.

Als bisschop slaagde hij er niet in de net bekeerde Bohemers er toe te zetten hun heidense gebruiken af te zweren. Dit onder meer omdat hij onvoldoende steun ontving van hertog Boleslav II van Bohemen. Adalbert van Praag besloot daarop het bisdom te verlaten. In 989 trad hij in Rome toe tot het benedictijnenklooster van Sint-Alexis. Drie jaar later keerde hij op bevel van de paus terug naar Bohemen en vestigde hij bij Praag het klooster Brevnov. Ook nu slaagde hij er echter niet in de Bohemers hun heidense gebruiken te doen afzweren.

Pruisen

Adalbert van Praag keerde opnieuw terug naar Rome. Op de terugreis is hij enige tijd missionaris in Hongarije en doopt hij de latere koning Stefanus. In 996 keerde Adalbert van Praag opnieuw terug naar de Bohemen maar ditmaal werd hij niet toegelaten. Hij wendde zich hierop tot hertog Boreslav van Polen die hem en zijn monniken het gebied van de heidense Pruisen als werkgebied aanwijst.

De bekeringswerkzaamheden in dit gebied verliepen desastreus. Adalbert van Praag en zijn monniken moesten hun pogingen met de dood bekopen nadat ze heilige eikenbomen hadden omgehakt. Paus Silvester II verklaarde Adalbert in 999 heilig. Zijn gedenkdag is 23 april.

Boek: Heiligen (Rosa Giorgi)

×