Dark
Light

Alexander Severus (208-235 n.Chr.)

Auteur:
1 minuut leestijd
Alexander Severus

Alexander Severus
Alexander Severus

Romeinse keizer uit de Severische dynastie.

Alexander Severus werd in 208 na Christus geboren in Arca Caesarea, een plaats in het huidige Syrië. Dit onder de naam Gessius Bassianus Alexianus en als zoon van Marcus Julius Gessius Marcianus en Julia Avita Mammaea.

Alexander’s neef van moederszijde, keizer Elagabalus, nam hem in 221 onder de titel Caesar als zoon aan. Goed was de relatie tussen keizer Elagabalus en Alexander Severus echter allerminst. De keizer had openlijk plannen om Alexander te (laten) vermoorden. Elagabalus werd uiteindelijk in 222 na Christus door de Praetoriaanse garde zelf vermoord. Hij werd als keizer opgevolgd door zijn neef Alexander Severus. Dit onder regentschap van diens moeder Julia Avita Mammaea en een staatsraad waar onder andere de beroemde rechtsgeleerde Domitius Ulpanius deel van uitmaakte.

Het rijk werd feitelijk door Julia Avita Mammaea en Domitius Ulpanius bestuurd. Deze voerden een vrij sociaal beleid. De Senaat kreeg van hen meer macht. Na enige tijd ontstond er verzet tegen het feit dat het rijk in feite bestuurd werd door Alexander’s moeder.

Munt met daarop de beeltenis van Alexander Severus
Munt met daarop de beeltenis van Alexander Severus
Na een inval van de Parthische koning Artabanus V in Mesopotamië zag Alexander Severus zich genoodzaakt tot een tegenactie. Deze liep op een nederlaag uit. Van 230 tot 232 voerde hij oorlog met Artabanus’ opvolger Artaxerxes I, de stichter van het Nieuw-Perzische rijk onder de dynastie van de Sassaniden. De afloop van deze oorlog is onzeker.

Door deze operaties was de noordgrens van het rijk verzwakt waardoor de Alamannen (een verbond van Germaanse volkeren) de Romeinse limes (grens van het Romeinse Rijk) doorbraken. Deze Alamannen vielen vervolgens Gallië binnen. Alexander Severus besloot hierop te onderhandelen met de Germanen om hen er toe te bewegen zich terug te trekken. Deze onderhandelingen werden door zijn legioenen gezien als laf.

Keizer Alexander Severus werd in 235 na Christus samen met zijn moederbij Mainz tijdens een soldatenoproer vermoord. Het Rijnleger riep hierop de generaal Maximinus I Thrax uit tot nieuwe keizer.

×